Borlänge kommuns logotyp

Skolbyte inom grundskolan

Vill du som vårdnadshavare byta kommunal skola, byta från en fristående till en kommunal skola eller byta från en kommunal skola till en friskola för ditt barn? Då ska du ansöka om det under våra ansökningsperioder.

Varje termin har vi speciella skolbytesperioder då e-tjänsten är öppen för ansökan om skolbyte. Efter varje skolbytesperiod går vi igenom ansökningarna. Om det finns plats på den önskade skolan kommer er ansökan att beviljas. Med andra ord fattar vi då beslut om skolbyte för ditt barn. Ni får besked per post och barnet börjar på den nya skolan vid nästa terminsstart.

Genom att ha skolbytesperioder och hantera ansökningarna samtidigt blir det rättssäkert och likvärdigt och alla får samma möjlighet till ett önskat skolbyte. I vissa fall kan särskilda skäl föreligga ett skolbyte, vilket då kan ske utöver terminsvisa skolbyten. Dessa ansökningar kan göras när som helst under året. 

Så går ansökan till

Ansökan om skolbyte ska i första hand göras digitalt med hjälp av bank-ID. Ansökan på blankett är möjligt om du saknar bank-ID eller av andra anledningar inte kan göra en digital ansökan. Blankett finns att hämta på kommunens servicecenter, Röda vägen 50.

Ansökan om skolbyte till vårterminen 2022 kommer att vara öppen 12-31 oktober 2021. Samma datum gäller även för dig som måste använda blankett, den kan skickas in per post eller lämnas till kommunens servicecenter. Tänk på att om det finns två vårdnadshavare måste båda skriva under för att vi ska kunna godkänna ansökan.

Ansök om skolbyte via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan är giltig endast för kommande termin och vi använder oss inte av kösystem. Om en elev inte kan beviljas byte till den sökta terminen för att det inte finns ledig plats, måste en ny ansökan göras inför nästa termin om önskan om byte kvarstår.

Om du vill byta till en fristående skola måste du kontakta den skolan för att se om det finns plats. Fristående skolor har egna kösystem.

Har du frågor om skolbyte kontakta skolval@borlange.se.

Information på arabiskaPDF

Information på dariPDF

Information på engelskaPDF

Information på kurmanjiPDF

Information på persiskaPDF

Information på somaliskaPDF

Information på thailändskaPDF

Information på tigrinjaPDF

För boende i annan kommun

Vill ni att ert barn ska gå i grundskola i Borlänge kommun fast ni är folkbokförda i en annan kommun? Då kan ni ansöka om detta. Klicka på länken här nedanför för att läsa mer om hur ansökan går till.

Skolplacering från annan kommun