Borlänge kommuns logotyp

Skolbyte inom grundskolan

Vill du som vårdnadshavare byta kommunal skola, byta från en fristående till en kommunal skola eller byta från en kommunal skola till en friskola för ditt barn? Då ska du ansöka om det under våra ansökningsperioder.

Varje termin har vi speciella skolbytesperioder då e-tjänsten är öppen för ansökan om skolbyte. Efter varje skolbytesperiod går vi igenom ansökningarna. Om det finns plats på den önskade skolan kommer er ansökan att beviljas. Med andra ord fattar vi då beslut om skolbyte för ditt barn. Ni får besked per post och barnet börjar på den nya skolan vid nästa terminsstart.

Genom att ha skolbytesperioder och hantera ansökningarna samtidigt blir det rättssäkert och likvärdigt och alla får samma möjlighet till ett önskat skolbyte. I vissa fall kan särskilda skäl föreligga ett skolbyte, vilket då kan ske utöver terminsvisa skolbyten. Dessa ansökningar kan göras när som helst under året. 

Så går ansökan till

Ansökan om skolbyte ska i första hand göras digitalt med hjälp av bank-ID. Ansökan på blankett är möjligt om du saknar bank-ID eller av andra anledningar inte kan göra en digital ansökan. Blankett finns att hämta på kommunens servicecenter, Röda vägen 50. Tänk på att om det finns två vårdnadshavare måste båda skriva under för att vi ska kunna godkänna ansökan.

Länken för digital ansökan är endast synlig under ansökningsperioden.

Ansökan om skolbyte till höstterminen 2024 kommer att vara öppen 15-28 april 2024.

 

Fungerar inte länken nedan kan ni kopiera och klistra in denna adress i adressfältet:
https://minaskolval.se/borlange

Hur överklagar ni?

Ni ska inom tre veckor från det att ni har tagit del av beslutet använda nedanstående e-tjänst för att skicka in en överklagan. Länken är endast tillgänglig under de aktuella tre veckorna.

Ansökan är giltig endast för kommande termin och vi använder oss inte av kösystem. Om en elev inte kan beviljas byte till den sökta terminen för att det inte finns ledig plats, måste en ny ansökan göras inför nästa termin om önskan om byte kvarstår.

Om du vill byta till en fristående skola kan du ange det i vår portal men du måste själv kontakta den skolan för att se om det finns plats. Fristående skolor har egna kösystem.

Har du frågor om skolbyte kan du kontakta Servicecenter. Berätta vad du undrar, ange ditt barns namn och personnummer samt din e-postadress så återkommer vi med ett svar.

Information på arabiska Pdf, 680 kB, öppnas i nytt fönster.

Information på dari Pdf, 845.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Information på engelska Pdf, 483 kB, öppnas i nytt fönster.

Information på kurmanji Pdf, 479.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Information på persiska Pdf, 680.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Information på somaliska Pdf, 479.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Information på thailändska Pdf, 409 kB, öppnas i nytt fönster.

Information på tigrinja Pdf, 833.1 kB, öppnas i nytt fönster.

För boende i annan kommun

Vill ni att ert barn ska gå i grundskola i Borlänge kommun fast ni är folkbokförda i en annan kommun? Då kan ni ansöka om detta. Klicka på länken här nedanför för att läsa mer om hur ansökan går till.

Skolplacering från annan kommun