Borlänge kommuns logotyp

Att söka till gymnasiet

Det är inte helt enkelt att välja gymnasieprogram - särskilt inte om du inte riktigt vet vad du vill jobba med i framtiden. Här hittar du filmer om Borlänge kommuns olika skolor och gymnasieutbildningar, samt information om ansökan.

Gymnasieantagningen hanterar antagningen till Dalarnas gymnasieskolor. Du som är folkbokförd i Dalarna söker till gymnasiet via Gymnasieantagningen på Dalarnas kommunförbunds webbplats. På Gymnasieantagningens webbplats finns mer information om ansökningsprocessen. 

Gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se filmer om våra skolor och program!

Kanske kan det vara till hjälp att inför gymnasievalet höra vad andra ungdomar tycker om sina utbildningar och varför de valde det program de valde. Se filmerna från Borlänge kommuns olika gymnasieskolor!

Hagagymnasiet

På Hagagymnasiet kan du gå Ekonomi-, Samhällsvetenskaps-, Barn- och fritids- Handels- och administrations- eller Vård- och omsorgsprogrammet.

Hushags-Erikslundsgymnasiet

På Hushags-Erikslundsgymnasiet finns sammanlagt sex yrkesprogram: Bygg- och anläggnings-, El- och energi-, Fordons- och transport-, Industritekniska, Restaurang- och livsmedels- samt VVS- och fastighetsprogrammet .

Soltorgsgymnasiet

På Soltorg går elever inom Humanistiska programmet - Tvär, Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet.

Ljungbergsgymnasiet

Ljungbergsgymnasiet är Borlänges gymnasiesärskola med ett brett programutbud.

Ansökan

Ansökan till gymnasiet görs via Gymnasieantagningen. Du kan söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år. Via Gymnasieantagningens webbplats når du sidan där du kan fylla i din ansökan direkt på webben om du går i årskurs 9 eller på Introduktionsprogrammen. Användarnamn och lösenord får du av studie- och yrkesvägledaren på din skola.

När du fyllt i och bekräftat din ansökan på webben ska du skriva ut och lämna en undertecknad kopia av din ansökan till din studie- och yrkesvägledare.

Gymnasieutbildning utanför hemkommunen

Den gymnasieutbildning du vill gå kanske inte finns i din hemkommun eller i närliggande kommun som hemkommunen har samverkansavtal med. Då har du rätt att  söka utbildningen på annan ort i landet.

Om du önskar studera på annan ort, trots att den gymnasieutbildning du vill gå också finns i din egen eller närliggande kommun, måste du i din ansökan bifoga skäl till varför du väljer att söka utanför ditt upptagningsområde. Bifogas inga skäl placeras du i frisöksgruppen.

Frisökning till utbildningar på annan ort

Frisökning ger dig som elev möjlighet att gå en gymnasieutbildning i en annan kommun även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen eller i dess samverkansområde. Detta gäller bara i mån av plats. Behöriga elever i skolans normala upptagningsområde har alltid förtur. Observera att du inte har rätt till inackorderingsstöd om du kommit in på en frisöksplats.

Studie- och yrkesvägledning

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din grundskola om du har frågor och funderingar kring olika gymnasieprogram eller behöver rådgivning inför valet. Om du vill ha mer information om utbildningarna inom Borlänge gymnasieskola eller göra ett besök på någon av våra skolor, är du också välkommen att ta direkt kontakt med studie- och yrkesvägledaren på den gymnasieskola du vill veta mer om.