Borlänge kommuns logotyp

Att söka till gymnasiet

Här hittar du information om ansökan till gymnasiet samt filmer om Borlänge kommuns olika skolor och gymnasieutbildningar.

Gymnasieantagningen hanterar antagningen till Dalarnas gymnasieskolor. Du som är folkbokförd i Dalarna söker till gymnasiet via Gymnasieantagningen på Dalarnas kommunförbunds webbplats. Ansökan inför läsåret 2024-2025 är öppen 15 januari - 9 februari 2024.

På Gymnasieantagningens webbplats finns mer information om ansökningsprocessen och viktiga datum inför ansökan.

Gymnasieantagningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studie- och yrkesvägledning

Kontakta studie- och yrkesvägledaren på din grundskola om du har frågor och funderingar kring olika gymnasieprogram eller behöver rådgivning inför valet.

Om du vill ha mer information om utbildningarna inom Borlänge gymnasieskola eller göra ett besök på någon av våra skolor, är du också välkommen att ta direkt kontakt med studie- och yrkesvägledaren på den gymnasieskola du vill veta mer om.

Studie- och yrkesvägledning

Idrottsutbildningar – NIU och LIU

I Borlänge kommun har du möjlighet att satsa på elitidrott genom nationell idrottsutbildning inom fotboll (NIU fotboll) eller handboll (NIU handboll). Därutöver finns även möjlighet att läsa Lokal idrottsutbildning (LIU) där du har möjlighet att kombinera dina gymnasiestudier med nästan vilken idrott som helst.

Via länkarna hittar du mer information om de olika alternativen och hur ansökan går till.

NIU fotboll

NIU handboll

LIU - Lokal idrottsutbildning

Se filmer om våra skolor och program!

Kanske kan det vara till hjälp att inför gymnasievalet höra vad andra ungdomar tycker om sina utbildningar och varför de valde det program de valde. Se filmerna från Borlänge kommuns olika gymnasieskolor!

Hagagymnasiet

På Hagagymnasiet kan du gå Ekonomi-, Samhällsvetenskaps-, Barn- och fritids- försäljnings- och serviceprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet.

Hagagymnasiet

Klicka på bilden för att se filmen om Hagagymnasiet på YouTube.

Klicka på bilden för att se filmen om Hagagymnasiet på YouTube.

Hushagsgymnasiet

På Hushagsgymnasiet finns sammanlagt sex yrkesprogram: Bygg- och anläggnings-, El- och energi-, Fordons- och transport-, Industritekniska, Restaurang- och livsmedels- samt VVS- och fastighetsprogrammet.

Hushagsgymnasiet

Klicka på bilden för att se filmen om Hushagsgymnasiet på YouTube.

Klicka på bilden för att se filmen om Hushagsgymnasiet på YouTube.

Klicka på bilden för att se filmen om Erikslundsgymnasiet.på YouTube.

Klicka på bilden för att se filmen om Erikslundsgymnasiet på YouTube. (Utbildningarna på före detta Erikslundsgymnasiet hör numera till Hushagsgymnasiet.)

Soltorgsgymnasiet

På Soltorgsgymnasiet kan du gå Humanistiska, Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet.

Soltorgsgymnasiet

Klicka på bilden för att starta filmen om Soltorgsgymnasiet

Klicka på bilden för att se filmen om Soltorgsgymnasiet på YouTube.

Ljungbergsgymnasiet

Ljungbergsgymnasiet är Borlänges anpassade gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola) med ett brett programutbud.

Ljungbergsgymnasiet

Klicka på bilden för att se filmen om Ljungbergsgymnasiet på YouTube.

Klicka på bilden för att se filmen om Ljungbergsgymnasiet på YouTube.

Introduktionsprogrammen i Borlänge

Introduktionsprogrammen består av fyra program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de ska leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen ska tillgodose de olika behov som eleverna, utan behörighet till de nationella programmen, har.

Introduktionsprogrammen

Klicka på bilden för att se filmen om introduktionsprogrammen i Borlänge på YouTube.

Klicka på bilden för att se filmen om introduktionsprogrammen i Borlänge på YouTube.

Ansökan

Ansökan till gymnasiet görs via Gymnasieantagningen. Du kan söka till gymnasiet till och med det år du fyller 19 år. Via Gymnasieantagningens webbplats når du sidan där du kan fylla i din ansökan direkt på webben om du går i årskurs 9 eller på Introduktionsprogrammen. Användarnamn och lösenord får du av studie- och yrkesvägledaren på din skola.

När du fyllt i och bekräftat din ansökan på webben ska du skriva ut och lämna en undertecknad kopia av din ansökan till din studie- och yrkesvägledare.

Gymnasieutbildning utanför hemkommunen

Den gymnasieutbildning du vill gå kanske inte finns i din hemkommun eller i närliggande kommun som hemkommunen har samverkansavtal med. Då har du rätt att  söka utbildningen på annan ort i landet.

Om du önskar studera på annan ort, trots att den gymnasieutbildning du vill gå också finns i din egen eller närliggande kommun, måste du i din ansökan bifoga skäl till varför du väljer att söka utanför ditt upptagningsområde. Bifogas inga skäl placeras du i frisöksgruppen.

Frisökning till utbildningar på annan ort

Frisökning ger dig som elev möjlighet att gå en gymnasieutbildning i en annan kommun även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen eller i dess samverkansområde. Detta gäller bara i mån av plats. Behöriga elever i skolans normala upptagningsområde har alltid förtur. Observera att du inte har rätt till inackorderingsstöd om du kommit in på en frisöksplats.