Borlänge kommuns logotyp

Borlänges gymnasieskolor går över till fjärr- och distansundervisning

Till elever och vårdnadshavare i Borlänge kommuns gymnasieskolor:

Den 17 mars 2020 beslutade regeringen att starkt rekommendera samtliga Sveriges gymnasieskolor att övergå till distans- och fjärrundervisning. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Borlänge kommun har beslutat att följa regeringens rekommendationer. Detta innebär att elever i gymnasiet eller inom gymnasiesärskolan från och med onsdag 18/3 inte ska komma till sin skola.

Då många gymnasieelever reser både inom och mellan kommuner för att gå i gymnasiet menar Folkhälsomyndigheten att stängningen av de fysiska skolorna är en viktig del i att minska smittspridningen av Coronaviruset i Sverige. Detta innebär att även skolmatsalarna kommer att vara stängda.

Vi vill förtydliga att det är den fysiska skolan som är stängd men undervisningen fortskrider, som elev kommer du att få löpande information från din skola, via Unikum, Teams eller mail om vilka uppgifter du förväntas göra. Det är mycket viktigt att alla våra elever tar ansvar för sitt lärande och för sin skolgång även när den nu sker på distans. Om du är sjuk och inte kan delta i undervisningen ska du som vanligt frånvaroanmälan dig till din skola.

För dig som har APL så kommer denna att fortsätta som planerat, så länge APL-platsen eller skolan inte meddelar annat. Du har också möjlighet komma in i skolan och hämta material som du behöver för sina studier. Behöver du hämta material ska du se din skolas Unikum- eller mailinformation om vad som gäller för upphämtning av material på just din skola.

Slutligen vill jag passa på att påminna er om vikten av att kontinuerligt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning, att hålla en god handhygien och att minska antalet sociala kontakter, i synnerhet med äldre samt att hålla dig hemma från alla former av sociala kontakter vid minsta symtom av förkylning eller influensa.

John Steen
Skolchef för Borlänge Gymnasieskola

Mer information om coronaviruset och Borlänge kommuns hantering av situationen finns på borlange.se.

Senast uppdaterad: 07 april 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här