Borlänge kommun

Busskort

Elever på gymnasiet som är under 20 år och har minst sex kilometers enkel resväg till skolan, har rätt till busskort (så kallat skolkort).

För att ha rätt till Dalatrafiks skolkort ska avståndet från hemmet till skolan vara minst sex kilometer. Vid avståndsberäkning utgår man från den adress där eleven är folkbokförd. Skolkortet bekostas av skolan till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. 

Skolkortet ger rätt till resa till och från skolan med eventuella omstigningar.

Ansökan görs till din gymnasieskola. 

Busskort med tåggiltighet

Om förbindelserna mellan hemmet och skolan är bättre med tåg än med buss, kan den skolkortsberättigade eleven använda sitt skolkort för att åka tåg. Detta kort gäller både på bussar och för tågresor med Tåg i Bergslagen (ej SJ).

Dalatrafiks skolkort med tåggiltighet ger rätt till resa till och från skolan med Tåg i Bergslagen (ej SJ) inom Dalarnas län på vardagar, då resan påbörjats före klockan 18:00.

Kontant reseersättning 

Om en elev behöver resa med bil till skolan på grund av att det inte är möjligt att resa med kollektivtrafiken, kan eleven ansöka om kontant reseersättning. Det kan exempelvis vara aktuellt när skolans sluttid ligger efter sista avgång för buss eller tåg. Det ska då vara styrkt genom schema och buss-/tågtidtabell att eleven inte kan nyttja buss eller tåg för de resor som ansökan görs för.

Ansökan om kontant reseersättning Pdf, 286.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Inackorderingstillägg och rätt till busskort

Observera att man som elev inte har rätt till busskort om man flyttat närmare skolan och får inackorderingstillägg.

På Dalatrafiks webb kan du läsa mer om villkoren för skolkort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..