Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Busskort

Elever på gymnasiet som är under 20 år och har minst sex kilometers enkel resväg till skolan, har rätt till busskort (så kallat skolkort).

För att ha rätt till Dalatrafiks skolkort ska avståndet från hemmet till skolan vara minst sex kilometer. Vid avståndsberäkning utgår man från den adress där eleven är folkbokförd. Skolkortet bekostas av skolan till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Skolkortet ger rätt till obegränsat antal resor på Dalatrafiks bussar, både på vardagar och helger, med undantag för jullov och sommarlov.

Busskort med tåggiltighet

Om förbindelserna mellan hemmet och skolan är bättre med tåg än med buss, kan den skolkortsberättigade eleven ansöka om ett skolkort med tåggiltighet, vilket har en tågsymbol på kortet. Detta kort gäller både på bussar och för tågresor med Tåg i Bergslagen och SJ.

För att ha rätt till skolkort med tåggiltighet ska resan underlättas och restiden förkortas med minst 15 minuter jämfört med den restid eleven skulle få till och från skolan med buss.

Dalatrafiks skolkort med tåggiltighet ger rätt till obegränsat antal resor med Tåg i Bergslagen och SJ inom Dalarnas län på vardagar, då resan påbörjats före klockan 18:00.

Inackorderingstillägg och rätt till busskort

Observera att man som elev inte har rätt till busskort om man flyttat närmare skolan och får inackorderingstillägg.

På Dalatrafiks hemsida kan du läsa mer om villkoren för skolkort på den sida med frågor och svar som länken nedan leder till.

Sidan senast uppdaterad