Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Ekonomiskt stöd

Elever som studerar på gymnasieskolan får ett studiebidrag som i dagsläget är 1050 kronor per månad. Utöver studiebidraget kan man vid behov ansöka om extra tillägg från CSN samt om inackorderingstillägg eller resebidrag.

Inackorderingstillägg eller resebidrag för studier vid en kommunal gymnasieskola söks i hemkommunen, medan ekonomiskt stöd för studier vid en fristående skola måste sökas från CSN.

Studiemedel när du fyller 20
Från och med hösten det år du fyller 20 år måste du som studerar på gymnasienivå själv söka studiemedel från CSN. Studiebidraget betalas då inte längre ut automatiskt. Kontakta gärna kuratorn vid din gymnasieskola om du har frågor om detta, eller läs mer på CSN:s egen sida (se länk längst ned på denna sida).

Resebidrag

Elever i gymnasieskolan som har minst 6 kilometer mellan skolan eller APL-platsen och hemmet får kostnadsfritt åka kollektivt färdmedel med upphandlade skolskjutsar (buss, taxi och tåg).

Här kan du läsa mer om villkoren för busskort

Där inget kollektivt färdmedel finns att tillgå, eller om eleven har minst 6 kilometer till närmaste hållplats, kan ett kontant resebidrag beviljas. Myndig elev kan själv göra ansökan, medan ansökan för bidrag till omyndig elev ska göras av elevens målsman. Blankett för ansökan finns längst ned på denna sida. Observera att elever från andra kommuner än Borlänge söker resebidrag i sina respektive hemkommuner.

Inackorderingstillägg

Elever som har mer än 40 kilometers resväg (enkel resa) från hemmet till skolan, eller bor där det saknas tillgång till kollektivt färdmedel, har möjlighet att söka inackorderingstillägg för boende närmare skolan.

Beviljat inackorderingstillägg kan betalas ut till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20. Via länken här nedanför kan du läsa mer om villkoren för tillägget samt hur ansökan går till.

Läs mer om inackorderingstillägg

Enligt skollagen (15 kap. 32 §) ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången. Skyldigheten gäller till och med det första kalenderhalvåret det år då eleven fyller tjugo år.

Sidan senast uppdaterad