Borlänge kommun

APL-tider

På våra yrkesprogram ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som en viktig del av utbildningen.

I årskurs 2 och 3 är du som regel ute på företag minst två dagar i veckan under större delen av läsåret.

APL-tider läsåret 2019/2020

Årskurs 2: måndag - tisdag

Årskurs 3: torsdag - fredag

Övriga veckodagar är du på skolan och läser de gymnasiegemensamma ämnena och andra kurser enligt schema.