Borlänge kommuns logotyp

Erikslundsgymnasiet

Elevhälsa

Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare. Elevhälsan finns på skolan som stöd för elever och deras vårdnadshavare, men också för skolledning och undervisande personal.

Varje vecka träffas ett elevhälsoteam för att lyfta och arbeta med gemensamma frågeställningar. I elevhälsoteamet ingår förutom kurator, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare även studie- och yrkesvägledare samt rektor.

Kurator

Lisa Ullman är kurator på Erikslundsgymnasiet.

Både elever och föräldrar är välkomna att ta kontakt med vår kurator för att få råd och stöd med svårigheter som rör skolgång, anpassning till skolsituationen eller personliga bekymmer. En annan anledning till kontakt kan vara att man bara behöver någon att prata med. Det går bra att ringa, skicka e-post eller söka upp Lisa i skolan.

Lisa Ullman

E-post: lisa.ullman@borlange.se

Telefon: 070-246 95 31

Skolsköterska

Tina Hedin är skolsköterska på Erikslundsgymnasiet.

Skolsköterskan ger råd och stöd i frågor som rör hälsan, genomför hälsosamtal i årskurs 1 samt vid behov och genomför riktade hälsokontroller. I arbetet ingår även att utföra enklare sjukvårdsinsatser och delta i samverkansgrupper som exempelvis elevhälsoteamet.

Tina Hedin

E-post: catrine.hedin@borlange.se

Telefon: 0243-744 88

Specialpedagog

Patrik Unné är specialpedagog på Erikslundsgymnasiet.

Patrik Unné

E-post: patrik.unne@borlange.se

Telefon: 070-243 64 39

Speciallärare

Nils-Erik Eriksson och Maria Sidhage är speciallärare på Erikslundsgymnasiet.

Speciallärare arbetar mest individinriktat med den enskilda eleven genom exempelvis fär­dig­hetsträning i matematik, svenska eller engelska, men kan även hjälpa till genom handledning av lärare i ämnet.

Nils-Erik Eriksson (matematik)

E-post: nils-erik.eriksson@borlange.se

Telefon: 072-249 63 94

Maria Sidhage (språk)

E-post: maria.sidhage@borlange.se

Telefon: 073-862 19 56