Borlänge kommun

Sjukanmälan

Vid sjukdom ska sjukanmälan göras före klockan 08:00 på morgonen.

Förälder eller vårdnadshavare ska göra sjukanmälan för omyndig elev. Myndiga elever får själva anmäla sin sjukfrånvaro. Kom ihåg att anmälan ska göras varje sjukdag (inte bara första dagen).

Anmäl sjukfrånvaro på telefonnummer: 0515-436 23

Skola 24 – egen inloggning för vårdnadshavare och/eller myndig elev

På Erikslundsgymnasiet använder vi det webbaserade systemet Skola 24 för att registrera elevernas närvaro och frånvaro i skolan. Vårdnadshavare och myndiga elever kan ansöka om egen inloggning för att enkelt kunna följa närvaron/frånvaron i skolan. 

För att få ett inloggningskonto krävs att skolan får uppgift om den sökandes personnummer, namn, e-postadress och mobilnummer. Ifylld blankett lämnas till elevens mentor för registrering. När uppgifterna blivit registrerade kommer inloggningsuppgifter att skickas via e-post eller sms till den som fyllt i ansökan.

Skola 24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om inloggning i Skola 24PDF