Borlänge kommuns logotyp

Erikslundsgymnasiet

Bli elev

Är du intresserad av att lära dig köra, reparera eller på andra sätt arbeta med fordon? Är elektronik, datorteknik och installation något som intresserar dig?

Om du svarar ja på någon av ovanstående frågor, kanske Erikslundsgymnasiet är skolan för dig. Här erbjuder vi utbildningar inom El- och energiprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet.

Undervisningen bedrivs i nära samarbete med branscher och företag där stor del av den praktiska utbildningen är förlagd. Detta gör att våra studenter ofta kan gå från skola till jobb direkt efter gymnasiet. Samtidigt har alla elever möjlighet att under gymnasietiden läsa in de kurser som behövs för grundläggande högskolebehörighet.