Borlänge kommun

Kontakta oss

På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till skolans expedition och personal på Erikslundsgymnasiet.

Telefon expedition: 0243-648 25

Fax: 0243-749 78

Postadress:
Erikslundsgymnasiet
781 81 Borlänge

Besöksadress:
Röda vägen 56
784 30 Borlänge

Kontaktuppgifter till personal

Här nedanför hittar du kontaktuppgifter till personalen på Erikslundsgymnasiet. Inom varje kategori står lärarna/personalen sorterade i alfabetisk ordning utifrån förnamn.

Personal inom administration och elevhälsa

Anna Torssander
Rektor
Tel: 0243-665 27
anna.torssander@borlange.se

Anders Kalén
Biträdande rektor
Tel: 0243-740 78
anders.kalen@borlange.se

Julia Mårtensson
Skoladministratör
Tel: 0243-648 25
julia.martensson@borlange.se

Kristina Österberg
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0243-745 02
kristina.osterberg1@borlange.se

Lisa Ullman
Skolkurator
Tel: 070-246 95 31
lisa.ullman@borlange.se

Maria Sidhage
Speciallärare (språk)
Tel: 073-862 19 56
maria.sidhage@borlange.se

Mikael Jansson
Vaktmästare
Tel: 070-266 43 67
0243-745 07
mikael.jansson@borlange.se

Nils-Erik Eriksson
Speciallärare (matematik och naturkunskap)
Tel: 072 - 249 63 94
nils-erik.eriksson@borlange.se

Patrik Unné
Specialpedagog
Tel: 070 - 243 64 39
patrik.unne@borlange.se

Tina Hedin
Skolsköterska
Tel: 0243-744 88
catrine.hedin@borlange.se

Tobias Persson
Fältassistent
070-275 74 06

Torleif "Totto" Jansson
Schemaläggare
Tel: 0243-665 17
torleif.jansson@borlange.se

Lärare inom El- och energiprogrammet

Bengt Stöffling
Lärare i elteknik
Tel: 072-549 17 34
bengt.stoffling@borlange.se

Erik Olsson
Lärare i el/automation
erik.olsson@borlange.se

Mikael Eriksson
Lärare i el/automation
Tel: 0243-661 17
mikael.eriksson@borlange.se

Juha Nieminen Jusola
Lärare i elteknik
Tel: 070-148 77 23
juha.jusola@borlange.se

Thomas Larsson
Lärare i elteknik/årskurs 1
Tel: 070-584 81 04
thomas.larsson@borlange.se

Lärare inom Fordons- och transportprogrammet

Anders Wennman
Lärare inom Transport
Tel: 073-860 84 02
anders.wennman@borlange.se

Jens Walles
Lärare inom Transport
Tel: 072-558 61 35
jens.walles@borlange.se

Joakim Norestrand
Lärare i fordonsteknik, årskurs 1
Tel: 0243-22 21 69
joakim.norestrand@borlange.se

Jonas Murman
Lärare inom Lastbil och mobila maskiner
jonas.murman@borlange.se

Jörgen Lindberg
Lärare inom Karosseri
Tel: 070-618 38 71
jorgen.lindberg@borlange.se

Mikael Nordin
Lärare inom Transport
Tel: 070-367 44 12
mikael.nordin@borlange.se

Nermin Coco
Lärare inom Personbil
nermin.coco@borlange.se

Oscar Ekenvik
Lärare inom Transport
Tel: 072-518 92 18
oscar.ekenvik@borlange.se

Pär Winther
Lärare inom Personbil
Tel: 076-786 52 51
par.winther@borlange.se

Stefan Nohrstedt
Lärare i fordonsteknik, årskurs 1
Tel: 070-366 07 53
stefan.nohrstedt@borlange.se

Lärare inom gymnasiegemensamma ämnen

Amsandra Johansson
Lärare i engelska
amsandra.johansson@borlange.se

Annika Karjalainen
Lärare i engelska, historia och religion
annika.karjalainen@borlange.se

Birgitta Damberg
Lärare i idrott och hälsa
Tel: 072 - 234 14 28
birgitta.damberg@borlange.se

Catarina Lilliehöök
Lärare i svenska, historia och samhällskunskap
Tel: 0243-648 15
catarina.lilliehook@borlange.se

Malin Sundqvist
Lärare i svenska
Tel: 070-227 95 06
malin.sundqvist@borlange.se

Maria Byström
Lärare i idrott och hälsa
Tel: 076 - 822 21 92
maria.bystrom@borlange.se

Maria Lindén
Lärare i svenska
Tel: 070-002 82 29
maria.linden@borlange.se

Mia (Britta-Maria) Eriksson
Lärare i matematik och naturkunskap
Tel: 070-001 75 17
britta-maria.eriksson@borlange.se

Olesia Dementieva
Lärare i engelska
Tel: 073-862 19 66
olesia.dementieva@borlange.se

Sofie Damberg
Lärare i matematik och naturkunskap
Mentor FT1ATel: 070-231 85 88
sofie.damberg@borlange.se

Thomas Lövgren
Förstelärare i idrott och hälsa
Tel: 070 - 209 09 33
thomas.lovgren@borlange.se

Tove Paqualin
Lärare i SVE & SVA
Tel: 073-862 19 67
tove.paqualin@borlange.se