Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

APL-tider

APL-perioder för yrkesprogrammen läsåret 2021/2022.

Här kan du som är elev på något av våra yrkesprogram se vilka veckor det är aktuellt med arbetsplatsförlagt lärande (APL) läsåret 2021/2022.

Vård- och omsorgsprogrammet

VO21: vecka 3-7
VO20: vecka 41-43 och 45-46
VO19: vecka 11-15

Barn- och fritidsprogrammet

BF21: vecka 4-7
BF20: vecka 46-50
BF19: vecka 10-15

Handels- och administrationsprogrammet

HA21: vecka 6-8
HA20: vecka 45-50
HA19: vecka 10-15 och 17