Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

Elevhälsa

Elevhälsan vid Hagagymnasiet består av skolsköterska, kurator, speciallärare samt studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsan är ett stöd för elever, vårdnadshavare och undervisande personal. Elevhälsans personal träffas en gång i veckan tillsammans med rektor då vi går igenom gemensamma frågor. Mentorer är välkomna då elevhälsan sitter samlad för att ta upp enskilda ärenden. Dessutom arbetar vi med elever enligt våra skilda yrkesroller.

Elevhälsan gör bland annat följande:

  • Ge rektor underlag för beslut.
  • Spontana och inbokade elevsamtal.
  • Ge information i skolans klasser.
  • Representeras i skolans krisgrupp.
  • Arbeta efter skolans handlingsplaner för elever i studiesvårigheter, droger och krishantering.
  • Vara kontakten med andra skolor, socialförvaltning, psykiatri, ungdomsmottagning, vuxenutbildning, arbetsförmedling och andra förekommande kontakter.

Kontaktuppgifter

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till personal inom elevhälsan på Hagagymnasiet.

Skolsköterska

Sofia Erkers
0243-736 70
sofia.erkers@borlange.se

Kurator

Roberth Lundeberg
0243-74485
roberth.lundeberg@borlange.se

Studie- och yrkesvägledare

Johanna Myrkrans
0243 - 743 24
johanna.myrkrans@borlange.se

Specialpedagog

Terése Hansson
0243-22 21 37
terese.hansson@borlange.se

Speciallärare

Annika Jansson
0243-748 52
annika.jansson@borlange.se

Speciallärare

Maria Isaksen
0243-748 52
maria.isaksen@borlange.se