Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

Läsårstider, lov och ledighet

Läsårstiderna är gemensamma för hela Borlänge gymnasieskola. Klicka på länken nedan för att se aktuella läsårstider:

Borlänge gymnasieskolors läsårstider 

Rutiner för ledighet

Ledighet för högst tre dagar i följd och sammanlagt sex dagar per läsår kan beviljas av mentor. Ledighet därutöver beviljas endast av rektor eller biträdande rektor. Ansökan om ledighet görs minst 14 dagar i förväg i Skola24. Skolan avråder från att planera ledighet under pågående termin. Individuell prövning sker av alla ledighetsansökningar. Ledighet beviljas inte vid i förväg schemalagda prov eller nationella prov. Frånvaro från undervisning kan påverka studieresultat och betygsunderlag.

CSN kräver att elevens studier bedrivs på heltid för att eleven ska erhålla studiebidrag. Ej beviljad ledighet betraktas som skolk.

Ledighet kan beviljas av följande skäl:

  • Anslutning till dödsfall och begravning av anhörig
  • Enstaka hemresa för inackorderad elev med lång restid
  • Firande av religiös högtid
  • Teoriprov för körkort + riskutbildning + uppkörning gäller ej övningskörning
  • Kallelse till myndighet
  • Medicinska skäl (intyg av läkare krävs)
  • Uttagen att delta i idrottsövningar på riks- eller internationell nivå eller i tävling anordnad av skolan
  • Uttagen att delta i konserter eller andra evenemang av dignitet
  • Övrig familjeangelägenhet

Ledighet för semesterresa - vad gäller?

Skolåret innehåller ett flertal lov vilket gör det möjligt att tillsammans med familjen åka på semesterresor. Skolan avråder från att planera ledighet under pågående termin. Vid ansökan om semesterresa beviljar endast rektor/biträdande rektor ledighet och beslut baseras på eventuell tidigare frånvaro och måluppfyllelse i kurser.

Frånvaro från undervisning kan påverka studieresultat samt även minska betygsunderlag.

CSN kräver att elevens studier bedrivs på heltid för att eleven ska erhålla studiebidrag. Ej beviljad ledighet betraktas som skolk.