Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

Hagagymnasiets ordningsregler

För att allas trivsels skull har vi på Hagagymnasiet ett antal ordningsregler som du som elev bör känna till och följa.

  • Alla vi vid Hagagymnasiet visar respekt för varandra, skolans lokaler och resurser. 
  • Vi kommer förberedda och i tid till undervisning och avtalade möten.
  • Det är allas ansvar att hålla lokaler och skolgård rena och fria från nedskräpning.
  • Vi är rökfria, alkohol- och drogfria i skolans lokaler och på skolgården, gäller även e-cigaretter.
  • Studierna sker med tillåtna hjälpmedel, utan plagiat och fusk.
  • Mobiltelefoner ska vara i ljudlöst läge vid undervisning. Om mobiltelefoner ska användas, så görs det med hänsyn till andra personers trygghet och studiero.
  • Vi samråder med lärare och klasskamrater så att vi är överens om vad som gäller vid förtäring under lektionspass. Vi tänker på att personer kan vara överkänsliga mot vissa livsmedel och starka dofter.
  • Vi äter inte nötter i klassrum och undviker att ha på oss parfym och liknande doftförstärkare.
  • Vi respekterar att arbetslagsenheterna och studielandskapen är arbetsrum och arbetsplatser för elever som har lektioner där.
  • Nollning betraktas som kränkande behandling och arrangeras aldrig av skolans personal.

Vid överträdelse av ordningsregler kan disciplinära och andra särskilda åtgärder vidtas enligt Skollagens 5 kapitel som behandlar Trygghet och studiero. Ordningsreglerna är utformade i samråd mellan elever och personal.

Beslutade 5 december 2019

Maria Burtus, rektor