Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

Resurscentrum

När någon elev har behov av att få lite extra stöd finns vårt Resurscentrum.

Hagas resurscentrum är till för dig som är i behov av anpassningar i studierna eller särskilt stöd. Här finns tre speciallärare som jobbar enskilt med elever för att hjälpa dem att följa den ordinarie undervisningen i klassen. Det är rektor med stöd av elevhälsan som beslutar om särskilt stöd. Om du känner att du behöver extra hjälp för att klara dina kurser – prata med din mentor!