Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

Sjukanmälan

Elever vid gymnasiet som studerar på heltid erhåller bidrag CSN. Om en elev är sjukfrånvarande måste detta registreras. Sjukanmälan görs av vårdnadshavare för elever under 18 år, medan myndig elev gör anmälan själv.

Sjukanmälan kan göras på tre sätt

Tänk på att

  • Gärna sjukanmäla innan skoldagens början.
  • Sjukanmälan kan endast göras för en dag i taget.
  • Om eleven insjuknar under skoldagen måste mentor kontaktas personligen via e-post.

Kontrollera den totala frånvaron

Vårdnadshavare till omyndiga elever - och myndiga elever, kan också följa upp den totala frånvaron i Skola24. Meddelande om elevens frånvaro skickas via e-post efter skoldagens slut.