Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

Sjukanmälan

Närvaron i skolan är obligatorisk, även om gymnasiet är frivilligt. All frånvaro ska därför anmälas till skolan.

Sjukanmälan ska göras av vårdnadshavare om eleven är under 18 år, medan myndig elev får göra anmälan själv. Anmälan görs till en automatisk telefontjänst där du blir ombedd att knappa in elevens personnummer.

Tänk på att:

  • Sjukanmälan ska göras innan skoldagens början, om sjukanmälan inkommer efter klockan 12.00 registreras anmälan först nästa skoldag. 
  • Sjukanmälan kan endast göras för en dag i taget.
  • Om eleven insjuknar under skoldagen måste mentor kontaktas personligen via e-post eller meddelande i mentors postfack.

Anmäl sjukfrånvaro på telefonnummer: 0515-436 23

Kontrollera den totala frånvaron

Vårdnadshavare till omyndiga elever - och myndiga elever - kan anmäla och kontrollera den totala frånvaron genom Skola24:s föräldrakonto. Meddelande om elevens frånvaro skickas via e-post efter skoldagens slut.  Ifylld blankett lämnas åter till mentor.