Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

UF - Ung Företagsamhet

På Hagagymnasiet har eleverna möjlighet att bedriva ett UF-företag som ett gymnasiearbete eller via det individuella valet.

UF står för Ung Företagsamhet och tanken med UF-förtagandet är att under ett läsår driva ett företag i utbildningssyfte. Som elev får du genom denna utbildning träna din förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för ditt handlande.

Är du intresserad av att bedriva ett UF-företag? Kontakta då Eva-Maria Karlsson för mera information.

Eva-Maria Karlsson

Telefon: 0243-748 28

E-post: evamaria.karlsson@borlange.se