Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

Personal A till Ö

Agneta Rundlöf
Lärare
Tel: 0243-748 17
agneta.rundlof@borlange.se

Alica Romlin
Cafeteriaföreståndare
Tel: 070-360 42 50
alica.romlin@borlange.se

Anders Larsson
Lärare i idrott och hälsa
Tel: 0243-662 14 (Maserhallen)
anders.larsson@borlange.se
Lärarsignatur LAN

Andreas Wallin
Lärare i NIU fotboll
Tel: 0243-743 65
andreas.wallin@borlange.se
Lärarsignatur WAA

Anna Axelsson
Lärare samhällskunskap
Tel: 0243 - 748 17
anna.axelsson@borlange.se
Lärarsignatur AXA

Anna Johansson Frånberg (tjänstledig)

Anna Sund Eriksson
Lärare Svenska Engelska
Tel: 0243-748 28
anna.sund-eriksson@borlange.se

Anna Lofors (vikariat ht21)
Lärare i svenska som andraspråk
Tel: 0243-664 76
anna.lofors@borlange.se

Anna Wibrand
Lärare i matematik och naturkunskap
Tel: 0243-748 17
anna.wibrand@borlange.se
Lärarsignatur WIA

Ann-Christin Jönsson
Skoladministratör
Tel: 0243-648 65
ann-christin.jonsson@borlange.se

Annika Jansson
Speciallärare samt lärare i svenska
Tel: 0243-748 52
annika.jansson@borlange.se
Lärarsignatur JAA

Annika Karlin
Speciallärare engelska
Tel: 0243-748 52
annika.karlin@borlange.se

Camilla Edström
Lärare i spanska och engelska
Tel: 0243-743 65
camilla.edstrom@borlange.se
Lärarsignatur EDC

Carl Nordin
Lärare
Tel: 0243-743 65
carl.nordin@borlange.se
Lärarsignatur: NOR

Cecilia Hassel
Vaktmästare
Telefon: 0243-66560
E-post: cecilia.hassel@borlange.se

Charlotta Österberg
Biträdande rektor
charlotta.osterberg@borlange.se
0243-743 54

Christer Garpensvärd
Lärare i historia, religion, filosofi och kulturhistoria.
Tel: 0243-748 17
christer.garpensvard@borlange.se
Lärarsignatur GAC

Christina Grälls
Lärare i matematik, naturkunskap och geografi
Tel: 0243-743 65
christina.gralls@borlange.se
Lärarsignatur GRC

Cristina Lind
Skoladministratör
Tel: 0243-662 74
cristina.lind@borlange.se

Deka Moalim
Studiehandledare
Tel: 0243-749 74
deka.moalim@borlange.se
Lärarsignatur MAD

Emma Packalén
Lärare Svenska
Tel: 0243-664 76
emma.packalen@borlange.se
Lärarsignatur PAM

Eva-Lis Åkergården Stenman
Lärare i vårdämnen
Tel: Tel: 0243-749 74
eva.stenman@borlange.se
Lärarsignatur ÅKE

Eva-Maria Karlsson
Lärare i samhällskunskap och historia
Tel: 0243-748 28
evamaria.karlsson@borlange.se
Lärarsignatur KAE

Eva Svensson
Schemaläggare
Tel: 0243-648 81
eva.svensson3@borlange.se

Gabi BodingerLärare i svenska och tyska
Tel: 0243-743 65
gabi.bodinger@borlange.se
Lärarsignatur BOG

Göran Hedén
Lärare i barn- och fritidsämnen
Tel: 0243-746 75
goran.heden@borlange.se
Lärarsignatur HEG

Hans-Martin Isberg
Lärare i idrott och hälsa samt NIU handboll
Tel: 0243-662 14 (Maserhallen)
hans-martin.isberg@borlange.se
Lärarsignatur ISH

Helen Sunesson
Lärare i barn- och fritidsämnen
Tel: Tel: 0243-746 75
helen.sunesson@borlange.se
Lärarsignatur SUH

Henrik Karsberg
Lärare psykologi, engelska, tyska och ekonomi
Tel: 0243-748 17
henrik.karsberg@borlange.se
Lärarsignatur KHE

Ingela Österlund
Lärare Engelska Religion
Tel: 0243-748 17
ingela.osterlund@borlange.se
Lärarsignatur ÖSN

Ingemar Hjort
Lärare
Tel: 0243-664 76
ingemar.hjorth@borlange.se
Lärarsignatur: HJN

Jesper Bengtsson
Lärare Svenska Historia
Tel: 0243- 743 65
jesper.bengtsson@borlange.se
Lärarsignatur BEE

Jessica Heed (föräldraledig)
Lärare i Svenska som andraspråk
Tel: 0243-664 76
jessica.hed@borlange.se

Joakim Sjöquist
Lärare matematik
Tel: 0243-743 65
joakim.sjoquist@borlange.se 
Lärarsignatur SJJ

Johan Gropman
Lärare Handel
Tel: 0243-664 76
johan.gropman@borlange.se
L
ärarsignatur GRJ

Johan Göransson
Lärare idrott och hälsa, instruktör NIU fotboll
Tel: 0243-662 14 (Maserhallen)

Johanna Nordin
Lärare Engelska Spanska
Tel: 0243-749 74
johanna.nordin@borlange.se
Lärarsignatur NOJ

Johanna Wennström
Lärare Handel
Tel: 0243-664 76
johanna.wennstrom@borlange.se
Lärarsignatur WEJ

Josefine Karlsson
Lärare Svenska
Tel: 0243-664 76
josefine.karlsson@borlange.se
L
ärarsignatur KAJ

Katarina Smed
Lärare Handelsämnen
Tel: 0243-664 76
katarina.smed@borlange.se
L
ärarsignatur SMK

Kristina Malmberg
Lärare i karaktärsämnen på barn- och fritidsprogrammet samt bild
Tel: 0243-746 75
kristina.alexandersson-malmberg@borlange.se
Lärarsignatur MAK

Lena Garpensvärd
Lärare i matematik, samhällskunskap och geografi
Tel: 0243-748 28
lena.garpensvard@borlange.se
Lärarsignatur GAL

Lena Kärnhagen
Lärare Ekonomi Juridik
Tel: 0243-748 17
lena.karnhagen@borlange.se
Lärarsignatur KÄL

Lena Lundkvist
Lärare Matematik
Tel: 0243-749 74
lena.lundkvist@borlange.se
Lärarsignatur LUE

Lenica Hansson-Singh
Lärare Beteendekurser
Tel: 0243-748 28
lenica.hansson-singh@borlange.se
Lärarsignatur HAL

Linda Blomström
Lärare i svenska och religion
Tel: 0243-749 74
linda.blomstrom@borlange.se
Lärarsignatur BLL

Maria Burtus
Rektor
Tel: 0243-744 80
maria.burtus@borlange.se 

Maria IsaksenSpeciallärare i matematik.
Tel: 0243-748 52
maria.isaksen@borlange.se
Lärarsignatur ISM

Marika Englund
Lärare
Tel: 0243-748 28
marika.englund@borlange.se
L
ärarsignatur ENA

Marus Nosraty
Lärare i psykologi och samhällskunskap
Tel: 0243-748 28
marus.nosraty@borlange.se
Lärarsignatur NOM

Mattias Fredin
Lärare i idrott och samhällskunskap
Tel: 0243-759 55
Tel: 070-236 38 42
mattias.fredin@borlange.se
Lärarsignatur FRM

Mohammed Yusuf
Lärare Handel
Tel: 0243-664 76
mohammed.yusuf@borlange.se 
Lärarsignatur: YUM

Monica Lennström
Cafeteriaföreståndare
Tel: 070-360 42 50
monica.lennstrom@borlange.se

Natalie Hanzon
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 0243-743 24
natalie.hanzon@borlange.se

Nils Wålstedt
Dataansvarig och lärare i foto
Tel: 0243-748 74
nils.walstedt@borlange.se
Lärarsignatur WÅN

Nina Delmar
Kurator
Tel: 0243-744 85
nina.delmar@borlange.se

Olga Sjöden
Lärare vårdämnen
Tel: 0243-749 74
olga.sjoden@borlange.se
Lärarsignatur SJO

Per-Gunnar Gunnarsson
Lärare historia och religion
Tel: 0243-743 65
per-gunnar.gunnarsson@borlange.se
Lärarsignatur GUP

Roberth Lundeberg
Kurator
Tel: 0243-74485
roberth.lundeberg@borlange.se

Sabrina Henry
Lärare i barn- och fritidsämnen
Tel:  0243-746 75
sabrina.henry@borlange.se
Lärarsignatur HES

Sandra Hallstensson
Lärare i handelsämnen
Tel: 0243-664 76
sandra.hallstensson@borlange.se
Lärarsignatur HAA

Sandra Pettersson
Lärare
Tel: 0243-664 76
sandra.pettersson1@borlange.se
Lärarsignatur: PES

Sara Danielsson Källström
Lärare svenska
Tel: 0243-746 75
sara.kallstrom@borlange.se
Lärarsignatur KÄS

Sofia Erkers
Skolsköterska
Tel: 0243-736 70
sofia.erkers@borlange.se

Susanna Strand (tjänstledig 21/22)
Lärare engelska, samhällskunskap
Tel: 0243-743 65
susanna.strand@borlange.se
Lärarsignatur STS

Tobias Persson
Fältassistent
070-275 74 06

Torbjörn Forsberg
Lärare i samhällskunskap
Tel: 0243-743 65
torbjorn.forsberg@borlange.se

Torbjörn Yngvesson
Vaktmästare
Tel externt: 0243-222 038
Tel internt: 220 38
torbjorn.yngvesson@borlange.se