Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

Personal A till Ö

Personalen på Hagagymnasiet listas här i alfabetisk ordning utifrån efternamn.

Andersson Erik
Instruktör i handboll
erik.andersson2@borlange.se

Andersson Jerry
Instruktör i fotboll
jerry.andersson@borlange.se

Angeria Jonas
Lärare i företagsekonomi och kommunikation
Tel: 0243-748 17
jonas.angeria@borlange.se
Lärarsignatur ANG

Allansson Pär
Lärare i handelsämnen
Tel: 0243-748 17
par.allansson@borlange.se
Lärarsignatur ALP

Axelsson Sandra
Lärare i ekonomi
Tel: 0243-748 17
sandra.axelsson@borlange.se
Lärarsignatur AXE

Barkegren Anette
Biträdande rektor
Tel: 0243-746 29
anette.barkegren@borlange.se

Bengtsson Jesper
Lärare i svenska och historia
Tel: 0243-743 65
jesper.bengtsson@borlange.se
Lärarsignatur BEE

Björklund Erik
IB-koordinator och lärare i sociologi
Tel: 0243-746 11
erik.bjorklund@borlange.se
Lärarsignatur BJE

Blomström Linda
Lärare i svenska, religion och psykologi, VFU-samordnare
Tel: 0243-749 74
linda.blomstrom@borlange.se
Lärarsignatur BLL

Christensen Marita
Lärare i svenska och spanska
Tel: 0243-664 76
marita.christensen@borlange.se
Lärarsignatur CHM

Edström Camilla
Lärare i spanska och engelska
Tel: 0243-743 65
camilla.edstrom@borlange.se
Lärarsignatur EDC

Danielsson Källström Sara 
Lärare i svenska
Tel: 0243-746 75
sara.kallstrom@borlange.se
Lärarsignatur KÄS

Englund Marika
Lärare i svenska, svenska som andra språk och sociologi
Tel: 0243-748 28
marika.englund@borlange.se
Lärarsignatur ENA

Erkers Sofia 
Skolsköterska
Tel: 0243-736 70
sofia.erkers@borlange.se

Fahlén Josefine
Lärare i historia samt idrott och hälsa
Tel: 0243-748 28
josefine.fahlen@borlange.se
Lärarsignatur FAJ

Flodin Lotte
Skolbibliotekarie
Tel: 0243-741 17
lotte.flodin@borlange.se

Fredin Mattias
Samordnare för lokaler och IT
Tel: 0243-759 55
Tel: 070-236 38 42
mattias.fredin@borlange.se
Lärarsignatur FRM

Frost Mattias
Skolkurator
Tel: 0243-744 85
mattias.frost@borlange.se

Forsberg Torbjörn
Lärare i samhällskunskap och politik och hållbar utveckling
Tel: 0243-743 65
torbjorn.forsberg@borlange.se

Forsell Therese
Lärare i vårdämnen
Tel: 0243-749 74
therese.forsell@borlange.se
Lärarsignatur FTH

Galuschin Emma
Lärare i svenska och historia
Tel: 0243-748 17
emma.galuschin@borlange.se
Lärarsignatur

Garpensvärd Lena
Lärare i matematik, samhällskunskap
Tel: 0243-748 28
lena.garpensvard@borlange.se
Lärarsignatur GAL

Garpensvärd Christer
Lärare i historia, religion, filosofi och kulturhistoria.
Tel: 0243-748 17
christer.garpensvard@borlange.se
Lärarsignatur GAC

Grälls Christina
Lärare i matematik, naturkunskap och geografi
Tel: 0243-743 65
christina.gralls@borlange.se
Lärarsignatur GRC

Gunnarsson Per-Gunnar
Lärare i historia och religion
Tel: 0243-743 65
per-gunnar.gunnarsson@borlange.se
Lärarsignatur GUP

Hallstensson Sandra 
Lärare i handelsämnen
Tel: 0243-664 76
sandra.hallstensson@borlange.se
Lärarsignatur HAA

Hedén Göran
Lärare i barn- och fritidsämnen
Tel: 0243-746 75
goran.heden@borlange.se
Lärarsignatur HEG

Henry Sabrina
Lärare i barn- och fritidsämnen
Tel:  0243-746 75
sabrina.henry@borlange.se
Lärarsignatur HES

Hjort Ingemar 
Lärare, historia och estetiska ämnen
IT-uppdrag
Tel: 0243-664 76
ingemar.hjorth@borlange.se
Lärarsignatur: HJN

Isaksen Maria 
Speciallärare
Tel: 0243-748 52
maria.isaksen@borlange.se
Lärarsignatur ISM

Isberg Hans-Martin 
Lärare i idrott och hälsa samt NIU handboll
Tel: 0243-662 14 (Maserhallen)
hans-martin.isberg@borlange.se
Lärarsignatur ISH

Jansson Annika
Biträdande rektor och speciallärare
Tel: 0243-748 52
annika.jansson@borlange.se
Lärarsignatur JAA

Jönsson Ann-Christin 
Skoladministratör
Tel: 0243-648 65
ann-christin.jonsson@borlange.se

Karlin Annika 
Lärare i engelska
Tel: 0243-748 52
annika.karlin@borlange.se
Lärarsignatur KAN

Karlsson (Mia) Eva-Maria
Lärare i samhällskunskap och historia
Tel: 0243-748 28
evamaria.karlsson@borlange.se
Lärarsignatur KAE

Karsberg Henrik 
Lärare i psykologi, engelska, tyska och ekonomi
Tel: 0243-748 17
henrik.karsberg@borlange.se
Lärarsignatur KHE

Kärnhagen Lena 
Lärare i ekonomi Juridik
Tel: 0243-748 17
lena.karnhagen@borlange.se
Lärarsignatur KÄL

Larsson Anders 
Lärare i idrott och hälsa, samordnare för ämnet idrott och hälsa i Maserhallen
Tel: 0243-662 14 (Maserhallen)
anders.larsson@borlange.se
Lärarsignatur LAN

Larsson Ann-Sofie
Studie- och yrkesvägledare
ann-sofie.larsson@borlange.se
Tel: 0243-743 24

Look Jenny
Lärare i tyska och svenska
Tel: 0243-743 65
jenny.look@borlange.se
Lärarsignatur LOO

Löppönen Sakari 
Lärare i religion, historia och samhällskunskap
Tel: 0243-664 76
sakari.lopponen@borlange.se
Lärarsignatur LÖS

Löwgren Anders
Lärare i matematik
Tel:0243-748 17
anders.lowgren@borlange.se
Lärarsignatur LÖA

Moalim Deka
Lärarassistent
Tel: 0243-749 74
deka.moalim@borlange.se
Lärarsignatur MAD

Nosraty Marus
Lärare i psykologi, samhällskunskap och sociologi
Tel: 0243-748 28
marus.nosraty@borlange.se
Lärarsignatur NOM

Nordin Johanna
Lärare i spanska
Tel: 0243-749 74
johanna.nordin@borlange.se

Nordin Carl
Lärare i engelska och historia
Tel: 0243-743 65
carl.nordin@borlange.se
Lärarsignatur: NOR

Ohlsén Rasmus
Vaktmästare
Tel: 0243-222 038
rasmus.ohlsen@borlange.se

Packalén Emma
Lärare i svenska och psykologi
Tel: 0243-664 76
emma.packalen@borlange.se
Lärarsignatur PAM

Rud Yvonne
Lärare i handelsämnen
Tel: 0243-664 76
yvonne.rud@borlange.se
Lärarsignatur RUY

Sjölin Michael
IT-medarbetare
michael.sjolin@orlange.se

Sjöquist Joakim 
Lärare matematik och filosofi
Tel: 0243-743 65
joakim.sjoquist@borlange.se 
Lärarsignatur SJJ

Smed Katarina
Lärare i handelsämne och ledarskap
Tel: 0243-66476
katarina.smed1@borlange.se
Lärarsignatur SMK

Svedjeland Carolina
Rektor
Tel: 0243-744 80
carolina.svedjeland@borlange.se

Svensson Eva
Schemaläggare
Tel: 0243-648 81
eva.svensson3@borlange.se

Sund Eriksson Anna
Lärare i engelska
Tel: 0243-748 28
anna.sund-eriksson@borlange.se
Lärarsignatur ESA

Sunesson Heléne
Lärare i barn- och fritidsämnen
Tel: Tel: 0243-746 75
helen.sunesson@borlange.se
Lärarsignatur SUH

Sömsk Stina
Lärare i religion och samhällskunskap
Tel: 0243-746 75
stina.somsk@borlange.se

Wallin Andreas
Lärare i NIU fotboll
Tel: 0243-743 65
andreas.wallin@borlange.se
Lärarsignatur WAA

Wennström Johanna
Lärare i sociologi
Tel: 0243-748 28
johanna.wennstrom@borlange.se
Lärarsignatur WEJ

Wibrand Anna
Lärare i matematik och naturkunskap
Tel: 0243-748 17
anna.wibrand@borlange.se
Lärarsignatur WIA

Wikström Mikaela 
Lärare i naturkunskap
Tel: 0243 - 748 17
mikaela.wikstrom@borlange.se
Lärarsignatur WIM

Åhberg John
Intruktör i fotboll
john.ahberg@borlange.se

Åkergården Stenman Eva-Lis
Lärare i vårdämnen
Tel: 0243-749 74
eva.stenman@borlange.se
Lärarsignatur ÅKE

Åman Mia
Lärarassistent
mia.aman-kilpelainen@borlange.se
Lärarsignatur ÅMM

Österberg Charlotta
Studie- och yrkesvägledare
charlotta.osterberg@borlange.se
0243-743 54

Österlund Ingela 
Lärare i engelska och religion
Tel: 0243-748 17
ingela.osterlund@borlange.se
Lärarsignatur ÖSN