Borlänge kommuns logotyp

Hagagymnasiet

International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP)

Är du nyfiken som person och intresserad av samhället i stort? Vill du utvecklas och gå en utbildning med ett internationellt upplägg? Då kan IBDP vara utbildningen för dig.

International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) är en internationell gymnasieutbildning där undervisningen sker på engelska. Utbildningen håller en hög akademisk standard, följer internationell läroplan och finns vid över 1000 skolor i världen.

En examen från IBDP ger dig som elev behörighet att söka till universitet och högskolor över hela världen – och naturligtvis även i Sverige. Hagagymnasiet har 2023 uppnått International Baccalaureate candidate status vilket innebär att utbildningen nu är öppen att söka för dig som går i åk 9.

Du är behörig till IBDP år 1 om du

 1. har avslutat grundskolan i Sverige, och
  • Är behörig till estetiska programmet men utan krav på godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, och
  • Har lägst betyg C i engelska och matematik

eller

 1. har läst Middle Year Programme nivå 4

eller

 1. har betyg som validerats som likvärdiga utifrån ovanstående (gäller för sökanden från annat land).

Från och med skolstart 2025 kommer Hagagymnasiet att finnas i nya och helt nyrenoverade lokaler.

Läs mer om nya gymnasiet här

Utbildningens upplägg

IB Diploma Programme är en internationell två-årig utbildning, men i Sverige är ett första så kallat "preparandår" (Pre Year) obligatorisk för alla elever folkbokförda i Sverige. Därmed är utbildningen i sin helhet tre-årig i Sverige, precis som övriga nationella gymnasieprogram.

 1. Engelska 5
 2. Geografi 1
 3. Historia 1b
 4. Idrott och hälsa 1
 5. Matematik 1c
 6. Moderna språk 1 eller 3
 7. Naturkunskap 1b
 8. Samhällskunskap 1b
 9. Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

 • Språk och litteratur
 • Språkinlärning
 • Individen och samhället
 • Vetenskap
 • Matematik
 • Estetiskt ämne (valbar)

Som elev läser du några ämnen på högre nivå (HL) och några på standardnivå (SL).

Examen: Högskoleförberedande utbildning med en internationell standard och examen som gör dig behörig att söka till universitet runt om i hela världen

Språk: All undervisning sker på engelska

Ansökan: Du som gått svensk grundskola söker utbildningen via Gymnasieantagningen och Dexter, precis som du söker andra program

Var? Hagagymnasiet i Borlänge

Länkar till mer information:

IB-International Baccalaureate - Utbildningsguiden (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

Diploma Programme (DP) - International Baccalaureate® (ibo.org) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Nedan hittar du några vanliga frågor och svar om IB-programmet. Hör gärna av dig till skolans IB-koordinator om du har andra frågor och funderingar. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Du kan gå IB-programmet och söka högskola eller universitet i Sverige, du måste dock se över vilka krav högskolan eller universitet du vill gå på ställer, så du väljer rätt kurser. Om du är orolig finns det två studie- och yrkesvägledare och en IB-koordinator på plats som hjälper till.

Ja, det är till och med lättare att studera på högskola eller universitet utomlands efter IB-programmet , eftersom programmet finns i hela världen och därmed är enklare att översätta.

Du kommer läsa 6 olika valbara ämnen, varje ämne ger dig mellan 1 – 7 poäng. Sedan läser du även en kurs som heter Theory of Knowledge och skriver en Extended Essay, dessa två tillsammans ger dig 1 - 3 extra poäng. Det blir totalt 45 poäng som du använder för att ansöka till högskola eller universitet.

Observera att det finns en till kurs som heter Creativity, Activity, and Service (CAS) som du läser för att få diplomet.

Ja, det kan i vissa lägen till och med vara lite enklare att få meritpoäng via IB-programmet i jämförelse med de nationella programmen. För mer information, se Meritpoäng (antagning.se) Länk till annan webbplats. eller hör av dig till skolans IB-koordinator.

I världen ligger snittpoängen på 29, men i Sverige är det 30 poäng.

När du läser IB-programmet i Sverige är det ett treårigt program, då måste man läsa ett Pre-Diploma Programme (PDP) år. Om du känner för att byta program under första året är det relativt enkelt, eftersom du då läser efter svensk läroplan. När DP- programmet väl är i gång under år 2 och 3 är det svårare att byta program, och du får antagligen börja i årskurs två.

Om skolans autoriseringsprocess

Alla skolor som är med i IB-organisationen strävar efter att åstadkomma en skola där alla parter har ett stort engagemang för utbildning med målet om en högkvalitet och måluppfyllelse. Undervisningen ska vara utmanande och ha en internationell prägel.

Hagagymnasiet har uppnått statusen som kandidatskola inom IB-organisationen. Skolan är nu inne i en process om att erhålla slutlig autorisation för att bli en IB World School. Endast skolor auktoriserade av IB-organisationen får erbjuda utbildningar inom ramen för IB. Kandidatstatus ger ingen garanti för att auktorisation kommer att beviljas. För ytterligare information om IB och dess program, besök www.ibo.org. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hagagymnasiet is a Candidate School* for the International Baccalaureate Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy—a commitment to high quality, challenging, international education that Hagagymnasiet believes is important for our students.

*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org. Länk till annan webbplats.