Borlänge kommuns logotyp

Hushags-Erikslundsgymnasiet

Kontakta oss

Telefon expedition:
0243-745 03
0243-648 25


Postadress:
Hushags-Erikslundsgymnasiet
781 81 Borlänge

Besöksadresser:
Utanforsvägen 3

Röda vägen 56

Fågelmyravägen 4 (Kråktorp)

Kontaktuppgifter - personal

Här nedanför hittar du kontaktuppgifter till personal på Hushags-Erikslundsgymnasiet. Inom varje kategori står personalen sorterad i alfabetisk ordning utifrån förnamn.

Personal inom administration, elevhälsa samt café och butik

Anna Torssander
Rektor
0243-665 27
anna.torssander@borlange.se

Anders Kalén
Biträdande rektor
0243-740 78
anders.kalen@borlange.se

Disa Bartholdsson
Vik. kvalificerad handläggare & legitimerad lärare
0243-74046
disa.bartholdsson@borlange.se

Gabriela Rodriguez Asp
Skolkurator
0243-662 36, 072-985 44 66
gabriela.asp@borlange.se

Julia Mårtensson
Skoladministratör
0243-648 25
julia.martensson@borlange.se

Karin Backström
Vaktmästeri
0243-748 44
karin.backstrom@borlange.se

Kristina Hagdahl
Biträdande rektor
0243-748 38
kristina.hagdahl@borlange.se

Kristina Österberg
Studie- och yrkesvägledare
0243-745 02
kristina.osterberg1@borlange.se

Lisa Ullman
Skolkurator
070-246 95 31
lisa.ullman@borlange.se

Maria Sidhage
Speciallärare (språk)
073-862 19 56
maria.sidhage@borlange.se

Mikael Jansson
Vaktmästare
070-266 43 67
mikael.jansson2@borlange.se

Nanna Brunk
Kvalificerad handläggare
0243-745 03
nanna.brunk@borlange.se

Nils-Erik Eriksson
Speciallärare (matematik och naturkunskap)
072-249 63 94
nils-erik.eriksson@borlange.se

Ola Forsberg
Cafeteria
0243 - 748 88

Patrik Unné
Specialpedagog
070-243 64 39
patrik.unne@borlange.se

Sara Johansson
Skolkurator
070-511 40 08
sara.johansson1@borlange.se

Terese Pettersson
Cafeteriaföreståndare
0243 - 748 88

Tina Hedin
Skolsköterska
Tel: 0243-744 88
catrine.hedin@borlange.se

Tobias Persson
Fältassistent
070-275 74 06

Lärare inom Bygg- och anläggningsprogrammet

Christer Thoreus
Lärare i husbyggnad
070-247 51 81
christer.thoreus@borlange.se

David Sjöblom
Lärare i anläggningsfordon
070-315 79 54
david.sjoblom@borlange.se

Gustav Larsén
Lärare i mark och anläggning; järnväg
070-341 29 83
gustav.larsen@borlange.se

Håkan Sundberg
Lärare i husbyggnad; mureri
hakan.sundberg@borlange.se

Johan Esters
Lärare i måleri
070-521 33 95
johan.esters@borlange.se

Johan Lidman
Lärare inom Bygg
johan.lidman@borlange.se

Johan Parten
Lärare i måleri
070-370 83 10
johan.parten@borlange.se

Karin Jansson
Lärare i måleri
073-071 70 85
karin.jansson1@borlange.se

Lele Matsson
Lärare i mark och anläggning
073-087 43 69
lele.matsson@borlange.se

Mats Bolinder
Lärare i mark och anläggning
070-200 07 51
mats.bolinder@borlange.se

Per-Olof Olans
Lärare i måleri
0243-22 21 93; 070-602 21 93
per-olof.olans@borlange.se

Peter Strand
Lärare i mark och anläggning; järnväg
peter.strand@borlange.se

Roger Eskilsson
Lärare i anläggningsfordon
roger.eskilsson@borlange.se

Sven-Olof Larsén
Lärare i husbyggnad
070-550 96 98
sven-olof.larsen@borlange.se

Lärare inom El- och energiprogrammet

Bengt Stöffling
Lärare i elteknik
072-549 17 34
bengt.stoffling@borlange.se

Erik Olsson
Lärare i el/automation
072-985 24 59
erik.olsson@borlange.se

Mikael Eriksson
Lärare i el/automation
0243-661 17
mikael.eriksson@borlange.se

Juha Nieminen Jusola
Lärare i elteknik
070-148 77 23
juha.jusola@borlange.se

Thomas Larsson
Lärare i el/automation
070-584 81 04
thomas.larsson@borlange.se

Lärare inom Fordons- och transportprogrammet

Anders Wennman
Lärare inom Transport
073-860 84 02
anders.wennman@borlange.se

Jens Walles
Lärare inom Transport
072-558 61 35
jens.walles@borlange.se

John Norin
Lärare Fordonsteknik
070-366 07 53

john.norin@borlange.se

Jörgen Lindberg
Lärare i fordonsteknik, årskurs 1
070-618 38 71
jorgen.lindberg@borlange.se

Linus Bergman
Lärare i maskin- och lastbilsteknik
0243- 665 51
Linus.bergman@borlange.se

Mikael Nordin
Lärare inom Transport
070-367 44 12
mikael.nordin@borlange.se

Nermin Coco
Lärare inom Personbil
076-786 52 78
nermin.coco@borlange.se

Oscar Ekenvik
Lärare inom Transport
072-518 92 18
oscar.ekenvik@borlange.se

Pär Winther
Lärare inom Personbil
076-786 52 51
par.winther@borlange.se

Lärare inom Industritekniska programmet

Bo Eriksson
Lärare i CNC inom yrkesvux
070-627 48 51
bo.eriksson@borlange.se

Glenn Hedström
Lärare i svetsteknik
072-248 71 14
glenn.hedstrom@borlange.se

Johan Bergman
Lärare i industriteknik inom Yrkeshögskolan
johan.bergman@borlange.se

Jonas Nissas
Lärare i svetsteknik
070-208 92 30
jonas.nissas@borlange.se

Magnus Hedén
Lärare i CNC inom produkt och maskinteknik
072-513 64 54
magnus.heden@borlange.se

Lärare inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Gabriella Rönneberg Arvidsson
Lärare i bageri och konditori
0243-660 76 alt. 073-860 84 28
gabriella.ronnebergarvidsson@borlange.se

Katarina Sundberg
Lärare i kök och servering
072-237 20 91
katarina.sundberg@borlange.se

Katharina Vedberg
Lärare i bageri och konditori
katharina.vedberg@borlange.se

Lennart Edman
Lärare i färskvaror
072-242 57 87
lennart.edman@borlange.se

Maria Byhlin
Lärare i kök och servering
070-360 44 10
maria.byhlin@borlange.se

Monia Almquist
Lärare i bageri och konditori
070-213 27 89
monia.almquist@borlange.se

Peter Ellisson
Lärare i kök och servering
072-240 68 08
peter.ellisson@borlange.se

Susanne Svensson -tjänstledig
Lärare i kök och servering inom yrkesvux
070-289 42 75
susanne.svensson1@borlange.se

Lärare inom VVS- och fastighetsprogrammet

Peter Dahlbom
Lärare i VVS
070-200 59 90
peter.dahlbom@borlange.se

Mikael Karlsson
Lärare i VVS
070-283 83 64
mikael.karlsson2@borlange.se

Rasmus Lund Melandsö
Förstelärare i VVS och samhällskunskap
070-610 77 80
rasmus.melandso@borlange.se

Lärare i gymnasiegemensamma ämnen

Amsandra Johansson
Lärare i engelska och datorteknik
072-985 49 52
amsandra.johansson@borlange.se

Anette Nygårds
Lärare i svenska
anette.nygards@borlange.se

Annika Karjalainen
Lärare i engelska, historia och religion
072-985 24 54
annika.karjalainen@borlange.se

Birgitta Damberg
Lärare i idrott och hälsa
072 - 234 14 28
birgitta.damberg@borlange.se

Catarina Lilliehöök
Lärare i svenska, historia och samhällskunskap
0243-648 15
catarina.lilliehook@borlange.se

Hanna Boremyr
Lärare i svenska som andraspråk
0243-22 21 91 (070-762 21 91)
hanna.boremyr@borlange.se

Johanna Karlsson
Lärare i matematik, naturkunskap och hållbart samhällsbyggande
070-229 13 57
johanna.karlsson2@borlange.se

Leif Hjärtström
Lärare i matematik och ellära
070-231 34 30
leif.hjartstrom@borlange.se

Maria Byström
Lärare i idrott och hälsa
076-822 21 92
maria.bystrom@borlange.se

Maria Lindén
Lärare i svenska och engelska
070-002 82 29
maria.linden@borlange.se

Mia (Britta-Maria) Eriksson
Lärare i matematik och naturkunskap
070-001 75 17
britta-maria.eriksson@borlange.se

Olesia Dementieva
Lärare i engelska
073-862 19 66
olesia.dementieva@borlange.se

Peter Bokor
Lärare i samhällskunskap
073-082 58 45
peter.bokor@borlange.se

Sofia Oppenheimer
Lärare i matematik och naturkunskap
0243-22 21 90 (070-612 21 90)
sofia.oppenheimer@borlange.se

Sofie Damberg - föräldraledig läsåret 21/22
Lärare i naturkunskap och matematik
070-231 85 88
sofie.damberg@borlange.se

Thomas Lövgren
Lärare i idrott och hälsa
070 - 209 09 33
thomas.lovgren@borlange.se

Tove Paqualin
Lärare i SVE & SVA
073-862 19 67
tove.paqualin@borlange.s