Borlänge kommuns logotyp

Hushags-Erikslundsgymnasiet

Personbil

Personbilsinriktningen är för dig som vill bli servicetekniker och mekaniker på personbilar.

På inriktningen personbil lär du dig att självständigt felsöka och åtgärda fel som finns på bilarna. Det är viktigt med god servicekänsla då dagens personbilsmekaniker ofta har hand om all sin kundkontakt. Utbildningen är både teoretisk och praktisk samt förlagd både på företag och i skolans verkstad.

Sammanlagt omkring femton - tjugo veckor ägnas åt arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på företag. Under cirka 200 timmars ”individuellt val” finns det dessutom goda möjligheter att läsa kurser som antingen fördjupar eller breddar kunskaperna inom fordonstekniken eller inom något annat som man är intresserad av.

El- och hybridfordonsteknik - samarbetsprojekt ska utveckla ämnet

Utvecklingen går väldigt snabbt framåt vad gäller el- och hybridfordon. För att kunna erbjuda våra elever viktiga kunskaper på området, deltar Erikslundsgymnasiet i ett projekt som startade vid årsskiftet 2020-2021. Projektet stöds av Erasmus (projektnummer 2020-1-SE01-KA202-077795) och Transportföretagen och kommer att pågå i två år. Inom projektet samarbetar sex skolor i Sverige, Estland och Norge.

Projektet fokuserar på ämnet el- och hybridfordonsteknik och hur man ska möta den stora tekniska förändring som denna teknik innebär. Ämnet el- och hybridfordonsteknik handlar om funktion, felsökning och enklare reparationer av el- och hybridfordons elektriska framdrivningssystem. I ämnet ingår också elsäkerhet kopplat till arbete på eller i närheten av högvoltssystem i el- och hybridfordon.

Inledningsvis har projektet påbörjat ett arbete med behovsanalys, faktainsamling och idéutveckling. Arbetet utgår från följande frågeställningar:

  • Vilken typ av undervisningsutrustning behövs och vad är det möjligt att dela lokalt, regional och transnationellt?
  • Vilken typ av fortbildning behövs för att utveckla komptensen på området el- och hybridfordonsteknik bland fordonstekniska lärare? Vad är möjligt att dela lokalt, regionalt och transnationellt

Har du frågor om projektet? Vill du bidra på något sätt eller ta del av resultat? Välkommen att höra av dig till Pär Winther, projektdeltagare och fordonslärare på Erikslundsgymnasiet: par.winther@borlange.se

Erasmusplus - logotyp

Interaktiv videoproduktion för säker hantering av e-fordon

Säker hantering av e-fordon nu på Erikslundsgymnasiet!

Fordonslärare från Sverige, Danmark och Tyskland deltar i lärseminarium på CELF i interaktiv videoproduktion som förbereder eleverna för säker hantering av e-fordon på en verkstad.

Ny digital undervisning och utbildning i e-fordons VET SE20-1-SE01-KA226-VET-092422, med stöd av Erasmus + i samarbete med Transportföretagen. Koordinator Patrick Ärlemalm på Amledo & Co AB.

Har du frågor om detta? Välkommen att höra av dig till Pär Winther, deltagare och fordonslärare på Hushags-Erikslundsgymnasiet: par.winther@borlange.se

Övriga deltagare/kontakter: Max Michael, Uppsala yrkesgymnasium Ekeby, Claus Brandt Kristensen & Carsten Jensen, CELF, Nyköping, Ingolf Zupfer, SBBS Technik Gera, Andreas Jörk, HWK Gera och Patrick Ärlemalm, Amledo & Co AB, Stockholm.