Borlänge kommuns logotyp

Hushagsgymnasiet

APL-tider

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i alla våra yrkesutbildningar.

Under gymnasietiden ska våra elever sammanlagt vara ute på företag för APL/praktik under minst 15 veckor. Från och med årskurs 2 har du APL i perioder - antingen blockvis ett antal veckor åt gången, eller "rullande", vilket innebär att du är ute på företag ett par dagar per vecka under större delen av läsåret.