Borlänge kommun

APL-tider

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i alla våra yrkesutbildningar.

Under gymnasietiden ska våra elever sammanlagt vara ute på företag för APL/praktik under minst 15 veckor. Från och med årskurs 2 har du APL i perioder - antingen blockvis ett antal veckor åt gången, eller "rullande", vilket innebär att du är ute på företag ett par dagar per vecka under större delen av läsåret.

APL-tider, läsåret 2020-2021

Årskurs 2

BA19MAR: vecka 37-39 samt 18-22

BA19ANL: vecka 37-39 samt 18-22

IN19PRK, IN19SVE, RL19BAG, RL19KOK, VF19VVS: vecka 46-49 samt v 10-13

BA19HUS har rullande APL på måndagar och tisdagar

Årskurs 3

BA18MAL, BA18MAR, BA18ANL, IN18PRK, IN18SVE, RL18BAG, RL18KOK, VF18VVS:

vecka 37-41 samt vecka 19- v 22

BA18HUS har rullande APL torsdagar och fredagar