Borlänge kommuns logotyp

Hushagsgymnasiet

Du är här: Start / Är elev / Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsan består av kurator, skolsköterska och speciallärare. Personalen inom elevhälsan finns på skolan som stöd för elever och vårdnadshavare, men också för skolledning och undervisande personal.

Varje vecka träffas ett elevhälsateam för att lyfta och arbeta med gemensamma frågeställningar. I elevhälsateamet ingår förutom kurator, skolsköterska och speciallärare även studie- och yrkesvägledare samt rektor.

Kurator

Sara Johansson är kurator på Hushagsgymnasiet men är föräldraledig läsåret 2019/2020. Gabriela Rodriguez Asp vikarierar som kurator under Saras frånvaro.

Både elever och föräldrar är välkomna att ta kontakt med vår kurator för att få råd och stöd med svårigheter som rör skolgång, anpassning till skolsituationen eller personliga bekymmer. En annan anledning till kontakt kan vara att man bara behöver någon att prata med. Det går bra att ringa, skicka e-post eller söka upp kuratorn i skolan.

Gabriela Rodriguez Asp
Kurator
Tel: 0243-748 53
gabriela.asp@borlange.se

Skolsköterska

Tina Hedin är skolsköterska på Hushagsgymnasiet.

Skolsköterskan ger råd och stöd i frågor som rör hälsan, genomför hälsosamtal i årskurs 1 samt vid behov och genomför riktade hälsokontroller. I arbetet ingår även att utföra enklare sjukvårdsinsatser och delta i samverkansgrupper som exempelvis elevhälsoteamet.

Tina Hedin
Skolsköterska
Tel: 0243-744 88
catrine.hedin@borlange.se

Specialpedagog

Patrik Unné är specialpedagog på Hushagsgymnasiet.

Specialpedagogen arbetar främst stödjande gentemot lärare och elever med syftet att eleverna ska nå längre i sin kunskapsutveckling. En annan arbetsuppgift är att arbeta med skolutveckling i stort och genom olika projekt hjälpa till att höja lärarnas kompetens i specialpedagogiska frågor.

Patric Unné
Specialpedagog
patrik.unne@borlange.se

Speciallärare

Nils-Erik Eriksson är speciallärare på Hushagsgymnasiet, med inriktning främst mot matematik.

Speciallärare arbetar individinriktat med den enskilda eleven genom exempelvis fär­dig­hetsträning i matematik, svenska eller engelska, men kan även hjälpa till genom handledning av lärare i ämnet.

Nils-Erik Eriksson
Speciallärare
nils-erik.eriksson@borlange.se

Senast uppdaterad: 08 april 2020

Telefon: 0243-745 03

Besöksadress: Utanforsvägen 3

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här