Borlänge kommuns logotyp

Hushagsgymnasiet

Elevhälsa

Elevhälsan på Hushagsgymnasiet består av kuratorer, specialpedagog och speciallärare. Personalen inom elevhälsan finns på skolan som stöd för elever och vårdnadshavare, men också för skolledning och undervisande personal.

Varje vecka träffas ett elevhälsoteam för att lyfta och arbeta med gemensamma frågeställningar. I elevhälsoteamet ingår alla funktioner inom elevhälsan, studie- och yrkesvägledare samt rektor.

Kurator

Sara Johansson och Gabriela Rodriguez Asp är kuratorer på Hushagsgymnasiet.

Både elever och föräldrar är välkomna att ta kontakt med våra kuratorer för att få råd och stöd med svårigheter som rör skolgång, anpassning till skolsituationen eller personliga bekymmer. En annan anledning till kontakt kan vara att man bara behöver någon att prata med. Det går bra att ringa, skicka e-post eller söka upp kuratorerna i skolan.

Sara Johansson
Kurator
Telefon: 070-511 40 08
sara.johansson1@borlange.se

Gabriela Rodriguez Asp
Kurator
Telefon: 072-985 44 66
gabriela.asp@borlange.se

Skolsköterska

Catrine "Tina" Hedin och Elin Åslund är skolsköterskor på Hushags-Erikslundsgymnasiet. Du kan vända dig till våra skolsköterskor i alla frågor som rör din hälsa och välbefinnande. Vid behov kan de också förmedla tider till vår skolläkare. 

Catrine "Tina" Hedin
Skolsköterska
Telefon: 0243-744 88
catrine.hedin@borlange.se

Elin Åslund
Skolsköterska
Telefon: 0243-747 72
elin.aslund@borlange.se

Specialpedagog

Patrik Unné är specialpedagog på Hushags-Erikslundsgymnasiet.

Specialpedagogen arbetar främst stödjande gentemot lärare och elever med syftet att eleverna ska nå längre i sin kunskapsutveckling. En annan arbetsuppgift är att arbeta med skolutveckling i stort och genom olika projekt hjälpa till att höja lärarnas kompetens i specialpedagogiska frågor.

Patric Unné
Specialpedagog
Telefon: 070-243 64 39
patrik.unne@borlange.se

Speciallärare

Nils-Erik Eriksson och Maria Sidhage är speciallärare på Hushags-Erikslundsgymnasiet.

Speciallärare arbetar individinriktat med den enskilda eleven genom exempelvis fär­dig­hetsträning i matematik, svenska eller engelska, men kan även hjälpa till genom handledning av lärare i ämnet.

Nils-Erik Eriksson
Speciallärare (matematik)
Telefon: 072-249 63 94
nils-erik.eriksson@borlange.se

Maria Sidhage
Speciallärare (språk)
Telefon: 073-862 19 56
maria.sidhage@borlange.se