Borlänge kommuns logotyp

Hushagsgymnasiet

Du är här: Start / Är elev / Elevinflytande

Elevinflytande

Skolan är inte bara skolpersonalens utan också elevernas arbetsplats. Som elev har du rätt att vara med och påverka arbetsmiljön i skolan.

Klassråd och elevråd är viktiga forum för att skolans elever aktivt ska kunna utöva elevinflytande.

Klassråd

På Hushagsgymnasiet ska alla klasser ha regelbundna klassråd tillsammans med sin mentor. Under klassrådet tar man upp och diskuterar frågor som är viktiga för studierna och trivseln på skolan. Från klassrådet kan elevrådsrepresentanten ta frågor vidare till elevrådet.

Elevråd

Hushagsgymnasiet och Erikslundsgymnasiet har ett gemensamt elevråd som träffas regelbundet under läsåret; ungefär en gång i månaden. Elevrådet består av valda representanter från varje klass.

Senast uppdaterad: 08 april 2020

Telefon: 0243-745 03

Besöksadress: Utanforsvägen 3

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här