Borlänge kommuns logotyp

Hushagsgymnasiet

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Elever inom Bygg- och anläggningsprogrammet kan, efter första terminen, välja mellan inriktningarna anläggningsfordon, husbyggnad, mark och anläggning samt måleri.

Under första terminen på gymnasiet får våra elever prova alla inriktningar för att sedan lättare kunna avgöra vad som passar och intresserar dem mest. Denna introduktion ger dem också ett helhetsperspektiv och en förståelse för de olika yrkesgrupper som finns på en byggplats. Eleverna påbörjar den inriktning de valt och kommit in på under vårterminen i årskurs 1.

Här nedanför följer kortfattad information om de olika programinriktningarna samt exempel på yrken som de kan leda till.

Anläggningsfordon

Inom inriktningen anläggningsfordon ligger fokus på ämnet anläggningsförare. Som elev får du kunskap om olika typer av jordförflyttande anläggningsmaskiner och deras utrustning, samt hur de hanteras. Du får också kunskaper om olika typer av anläggningsarbeten samt om körteknik, trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

Yrkesutgång:

  • Anläggningsmaskinförare

Husbyggnad

Inom inriktningen husbyggnad får du både teoretiska och praktiska kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och andra lokaler. Du får också lära dig om byggen av broar och andra anläggningskonstruktioner.

Exempel på yrkesutgångar:

  • Golvläggare
  • Murare
  • Ställningsbyggare
  • Träarbetare

Mark och anläggning -
Järnvägsteknik (riksrekryterande)

Järnvägstekniker arbetar med all slags järnväg, från moderna snabbtågsspår med helsvetsad räls till industrispår för riktigt tung trafik. Arbetsuppgifter som bangårds- och spårbyggnationer, revision och underhållsarbete, besiktning av järnvägsanläggningar, rälssmörjning, byggnationer och inläggning av spårväxlar, spårsvetsning samt spårjustering och spårgeometri.

Yrkesutgång:

  • Järnvägstekniker

Måleri

Inriktningen måleri ger kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgernas estetiska och skyddande värden.

Yrkesutgång:

  • Byggnadsmålare


Mer information

På Skolverkets webbplats "Utbildningsinfo.se" kan du läsa mer om Bygg- och anläggningsprogrammet. Där finns också information att lyssna till på olika språk.

Skolverkets utbildningsinformation om Bygg- och anläggningsprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Poängplanen nedan visar vilka kurser som ingår i Bygg- och anläggningsprogrammet på Hushagsgymnasiet.


Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

600/900

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a 1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a 1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a 1

50

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

400

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG


INRIKTNING ANLÄGGNINGSFORDON

900

Anlägningsförare process

100

Anläggningsförare 1

200

Anläggningsförare 2

200

Anläggningsförare 3

200

Anläggningsförare 4

200

Programfördjupning Yrkesutgång Anläggningsförare

300

Anläggning - Ledningsbyggnad

200

Anläggning - Vägbyggnad

100

Individuella val

200

Gymnasiearbete

100

SUMMA POÄNG

2500/

2800

Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2

100Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

600/900

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a 1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a 1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a 1

50

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

400

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG


INRIKTNING HUSBYGGNAD

700

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3 - Ombyggnad

200

Husbyggnadsprocessen

200

Programfördjupning yrkesutgång Träarbetare

500

Elementmontering

100

Trä 1 - Stommar

100

Trä 2 - Beklädnad

100

Trä 3 - Montage

100

Hållbart samhällsbyggande

100

Programfördjupning yrkesutgång Murare

500

Mur- och putsverk 1 (Grundmurar)

100

Mur- och putsverk 2 (Murverk)

100

Mur- och putsverk 3 (Puts)

100

Specialyrken 1 (Plattsättning)

100

Specialyrken 2 (Plattsättning våtrum)

100

Specialyrken (läser samma inriktningskurser som Husbyggnad)


Programfördjupning yrkesutgång Golvläggare

500

Specialyrken 1 (Golvläggning)

100

Specialyrken 2 (Golvläggning våtrum)

200

Specialyrken 3 (Golvläggning trä och laminat)

200

Programfördjupning yrkesutgång Glastekniker

500

Specialyrken 1 (Glastekniker)

100

Specialyrken 2 (Glastekniker)

200

Specialyrken 3 (Glastekniker)

200

Programfördjupning yrkesutgång Plattsättare

500

Specialyrken 1 (Plattsättning)

100

Specialyrken 2 (Plattsättning våtrum)

200

Tätskikt våtrum

100

Mur och putsverk 3 (Puts)

100

Programfördjupning yrkesutgång Undertaksmontör

500

Specialyrken 1 (Skivmontering)

100

Specialyrken 2 (Bärverk)

200

Trä 1 (Stommar)

100

Trä 2 (Beklädnad)

100

Programfördjupning Yrkesutgång Ställningsbyggare

500

Specialyrken 1 (Ställningsbyggnation)

100

Specialyrken 2 (Ställningsbyggnation)

200

Specialyrken 3 (Ställningsbyggnation)

200

Individuella val

200

Gymnasiearbete

100

SUMMA POÄNG

2500/

2800

Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2

100Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

600/900

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a 1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a 1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a 1

50

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

400

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG


INRIKTNING MARK OCH ANLÄGGNING, JÄRNVÄGSTEKNIK (riksintag)

500

Anläggning 1

100

Anläggning 2

200

Anläggningsprocessen

200

Programfördjupning yrkesutgång Järnvägsteknik

700

Betong 1 - Lågform och platta

100

Järnvägsbyggnad 1

100

Järnvägsbyggnad 2

200

Järnvägsbyggnad 3

200

Hållbart samhällsbyggande

100

Individuella val

200

Gymnasiearbete

100

SUMMA POÄNG

2500/

2800

Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2

100Poängplan för Bygg- och anläggningsprogrammet

Poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

600/900

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a 1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a 1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a 1

50

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

400

Bygg och anläggning 1

200

Bygg och anläggning 2

200

I ÅRSKURS 1 VÄLJS INRIKTNING OCH YRKESUTGÅNG


INRIKTNING MÅLERI

400

Måleri 1

200

Måleriprocessen

200

Programfördjupning yrkesutgång Byggnadsmålare

800

Måleri 2

200

Måleri 3

200

Måleri 4

200

Måleri 5

200

Individuella val

200

Gymnasiearbete

100

SUMMA POÄNG

2500/

2800

Valbar särskild behörighetskurs: Matematik 2

100