Borlänge kommuns logotyp

Introduktionsprogrammen

Läsårstider, lov och ledighet

Läsårstiderna är gemensamma för hela Borlänge gymnasieskola.

Se aktuella tider genom att klicka på länken nedan.

Borlänge gymnasieskolors läsårstider

Ledighet

Om du ska vara ledig högst tre dagar i följd och under sammanlagt sex dagar per läsår, kan detta beviljas direkt av din mentor. Ytterligare ledighet måste godkännas och beviljas av rektor.

Ledighet för semesterresor och liknande beviljas endast i undantagsfall, dock längst en vecka. Längre frånvaro kan innebära reducerat studiemedel.

Ledighetsansökan via Skola24

Ledighetsansökan görs digitalt via systemet Skola 24.