Borlänge kommuns logotyp

Introduktionsprogrammen

IMIND: Individuellt alternativ

Individuellt alternativ, IMIND, är en bra grund för dig som vill bygga på dina studier men inte riktigt vet vad som passar dig.

För att vara behörig till individuellt alternativ får du inte vara språkintroduktionselev eller ha gymnasiebehörighet. Utbildningen vänder sig till dig som vill läsa för att få grundskolebetyg.

Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Det är också möjligt för elever som har gått i grundsärskolan att läsa individuellt alternativ om de vill det. Dock erbjuds inte en sådan utbildning om det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det. Syftet med individuellt alternativ är att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

Mats Malmström Nilsson
Studie- och yrkesvägledare
E-post: mats.malmstromnilsson@borlange.se
Telefon: 0243-742 53