Borlänge kommuns logotyp

Introduktionsprogrammen

IMSPR: Språkintroduktion

Språkintroduktion är en utbildning för dig med annat modersmål än svenska och som varit kort tid i Sverige.

Även du som varit i Sverige en längre tid men ännu inte lärt dig så mycket svenska kan vara hjälpt av att läsa språkintroduktion.

Språkintroduktion står öppen för nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. 

Mats Malmström Nilsson
Studie- och yrkesvägledare
E-post: mats.malmstromnilsson@borlange.se
Telefon: 0243-742 53