Borlänge kommuns logotyp

Introduktionsprogrammen

IMYRK: Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är en möjlighet för dig som inte har de godkända betyg som krävs för att vara behörig till ett yrkesprogram.

Syftet med yrkesintroduktion är att du ska få en yrkesinriktad utbildning som gör det möjligt för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan.

Mats Malmström Nilsson
Studie- och yrkesvägledare
E-post: mats.malmstromnilsson@borlange.se
Telefon: 0243-742 53