Borlänge kommuns logotyp

Introduktionsprogrammen

PRIV: Programinriktat val

Programinriktat val står öppet för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett visst nationellt program.

Programinriktat val står öppet för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett visst nationellt program men från grundskolan har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och
- i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
- i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Syftet är att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.

Mats Malmström Nilsson
Studie- och yrkesvägledare
E-post: mats.malmstromnilsson@borlange.se
Telefon: 0243-742 53