Borlänge kommuns logotyp

Ljungbergsgymnasiet

Elevhälsa

I elevhälsan ingår vår kurator och skolsköterska. Vi har även tillgång till skolpsykolog som är anställd av kommunen.

Elevvårdsteamet består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, rektor, studie- och yrkesvägledare samt fritidsledare. Elevvårdsteamet träffas varje tisdag.

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020 Pdf, 395.6 kB.

Kurator

Yvonne Lindén är skolkurator på Ljungbergsgymnasiet.

I skolkuratorns arbetsuppgifter ingår att ha stöd- och motiverande samtal med elever enskilt eller i grupp. Anhöriga deltar i vissa fall. Det kan gälla socialt stöd i skolsituationen, att öka elevens medvetande om sin situation och sina möjligheter till förändring. Det kan gälla samtalsstöd vid sociala problem eller livssituationer som påverkar skolarbetet.

Yvonne Lindén
E-post: ywonne.linden@borlange.se
Telefon: 0243-746 82

Skolsköterska

Annelie Rahm är skolsköterska på Ljungbergsgymnasiet.

Skolsköterskan ger råd och stöd i frågor som rör hälsan, genomför hälsosamtal i årskurs 1 samt vid behov och genomför riktade hälsokontroller. I arbetet ingår även att utföra enklare sjukvårdsinsatser och delta i samverkansgrupper som exempelvis elevhälsoteamet.

Annelie Rahm
E-post: annelie.rahm@borlange.se
Telefon: 0243-742 17