Borlänge kommuns logotyp

Ljungbergsgymnasiet

Studie- och yrkesvägledning

Vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig som elev att hitta möjliga val utifrån dina förutsättningar och önskemål.

Tiden på Ljungbergsgymnasiet kommer att innebära en personlig utveckling och du kommer att ställas inför många valsituationer. Målet med dina studier på Ljungbergsgymnasiet är att du ska bli medveten om dig själv och få erfarenhet av att göra väl underbyggda val inför din framtid. Genom vägledningssamtal individuellt eller i grupp diskuterar vi möjliga framtidsvägar.

När du väljer att gå din utbildning på Ljungbergsgymnasiet innebär det även att du kommer att ha APL, vilket betyder arbetsplatsförlagt lärande. APL är praktiska arbeten inom de ämnen du lär dig i skolan och kommer att göras på arbetsplatser.

Utifrån dina förutsättningar och behov samverkar vi med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, daglig verksamhet och arbetsplatser för att du ska få så bra förutsättningar som möjligt efter skolan. Målet efter dina studier på Ljungbergsgymnasiet är att du, utifrån dina förutsättningar och önskemål, ska kunna fortsätta mot arbete/sysselsättning eller vidare studier.

Kontakt

Mia Runnholm är studie- och yrkesvägledare på Ljungbergsgymnasiet.

Hon erbjuder följande till dig som elev:

  • Vägledningssamtal
  • Information och undervisning
  • Stöd och hjälp med kontakter (bland annat med APL-plats, arbetsförmedling, och daglig verksamhet)

Mia Runnholm
E-post: mia.runnholm@borlange.se
Telefon: 0243-745 76