Borlänge kommuns logotyp

Ljungbergsgymnasiet

Bli elev

Ljungbergsgymnasiet är en gymnasiesärskola med stort hjärta. Vi är flexibla och försöker anpassa utbildningen efter dina individuella behov.

Vi vill att utbildningen ska stimulera till social gemenskap och utveckla din förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna dig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är gymnasiesärskolan mycket flexibel så att du kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

På Ljungbergsgymnasiet kan du som elev antingen gå på ett av gymnasiesärskolans nationella program eller inom det individuella programmet.