Borlänge kommuns logotyp

Ljungbergsgymnasiet

Elevhem

Skolans elevhemsboende underlättar för elever från andra kommuner som vill studera vid Ljungbergsgymnasiet.

Det finns för närvarande totalt 15 platser på våra elevhem. En förutsättning för att få elevhemsplats är att man har ett LSS-beslut, vilket eleven ansöker om i sin hemkommun.

Viktiga ledstjärnor som vi arbetar med på elevhemmet är trygghet och ansvar. Det finns alltid personal tillgänglig på eftermiddagar, kvällar och nätter. Eleverna planerar veckans uppgifter och aktiviteter tillsammans med personalen. Exempel på arbetsuppgifter är att göra inköp, laga mat, städa sitt rum, vårda sina kläder och sköta sin personliga hygien.

Samarbete, social träning och att följa de regler som är uppsatta är något som personalen ständigt jobbar med tillsammans med eleverna. Det är viktigt att eleverna lär sig att visa hänsyn till varandra och personalen. Vi vill också ge ungdomarna en bra erfarenhet av olika fritidsaktiviteter.

Elevhem Stjärngatan 9
072-238 50 83, 070-509 01 37

Elevhem Stjärngatan 13
070-148 82 03, 072-236 49 55

Personal elevhem

Erika Byatt
Elevhemsassistent
erika.byatt@borlange.se

Michaela Kindlund
Socialpedagog/Elevhemsassistent
michaela.kindlund@borlange.se

Agneta Olsson
Elevhemsassistent
agneta.olsson@borlange.se

Mona Sjögren
Elevhemsassistent
mona.sjogren@borlange.se