Borlänge kommuns logotyp

Ljungbergsgymnasiet

Elevhem

Skolans elevhemsboende underlättar för elever från andra kommuner som vill studera vid Ljungbergsgymnasiet.

Det finns för närvarande totalt 15 platser på våra elevhem. En förutsättning för att få elevhemsplats är att man har ett LSS-beslut, vilket eleven ansöker om i sin hemkommun.

Viktiga ledstjärnor som vi arbetar med på elevhemmet är trygghet och ansvar. Det finns alltid personal tillgänglig på eftermiddagar, kvällar och nätter. Eleverna planerar veckans uppgifter och aktiviteter tillsammans med personalen. Exempel på arbetsuppgifter är att göra inköp, laga mat, städa sitt rum, vårda sina kläder, tvätta och sköta sin personliga hygien.

Samarbete, social träning och att följa de regler som är uppsatta är något som personalen ständigt jobbar på tillsammans med eleverna. Det är viktigt att eleverna lär sig visa hänsyn till varandra och personalen. Vi vill också ge ungdomarna en bra erfarenhet av olika fritidsaktiviteter.

Elevhem
Stjärngatan 9
0243-663 12

Elevhem
Stjärngatan 13
0243-663 07