Borlänge kommuns logotyp

Ljungbergsgymnasiet

Individuella programmet

Det individuella programmet är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan gå på ett nationellt program i gymnasiesärskolan. Utbildningen utformas på ett sådant sätt att det passar just dig.

Utbildningen ger dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du får även kunskaper som gör att du ska kunna vara med och bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet. Det kan också  finnas  möjlighet att du får göra praktik på en arbetsplats.

Via länken här nedanför når du Skolverkets information om det individuella programmet inom gymnasiesärskolan.


Birgitta Gran
Specialped förskola
birgitta.gran@borlange.se

Eva Nygård
Specialärare
eva.nygard@borlange.se

Karin Norberg
Lärare (Individuella programmet)
Telefon: 070-73742
karin.norberg@borlange.se

Karl-Lucas Mercke
Lärare (Individuella programmet)
karl-lucas.mercke@borlange.se

Marie Zetterberg
Förstelärare
Telefon: 0243-74262
marie.zetterberg@borlange.se

Charlotta Elofsson
Speciallärare
charlotta.elofsson@borlange.se

Ing-Marie Krouwel
Speciallärare
Tel: 070-516 64 01
ing-marie.krouwel@borlange.se

Eva Malmberg
Specialped GrundGy
Telefon: 0243-222039
eva.malmberg@borlange.se