Borlänge kommuns logotyp

Ljungbergsgymnasiet

Individuella programmet

Det individuella programmet är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan gå på ett nationellt program i anpassad gymnasieskola. Utbildningen utformas på ett sådant sätt att det passar just dig.

Utbildningen ger dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du får även kunskaper som gör att du ska kunna vara med och bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet. Det kan också  finnas  möjlighet att du får göra praktik på en arbetsplats.

Carina Bergström
Specialpedagog
carina.bergstrom@borlange.se

Charlotta Elofsson
Speciallärare
charlotta.elofsson@borlange.se

Ing-Marie Krouwel
Speciallärare
ing-marie.krouwel@borlange.se

Eva Nygård
Speciallärare
eva.nygard@borlange.se

Charlotta Skepparvall
Lärare
charlotta.skepparvall@borlange.se

Nina Tordai
Specialpedagog
nina.tordai@borlange.se

Marie Zetterberg
Förstelärare
marie.zetterberg@borlange.se