Borlänge kommuns logotyp

Soltorgsgymnasiet

Gymnasiearbete

När du arbetar med ditt gymnasiearbete kan du behöva böcker som inte finns hos något av Borlänge kommuns olika bibliotek. Då kan du göra ett fjärrlån via gymnasiebiblioteket. 

För att hitta böcker utanför Borlänge så söker du i Libris-katalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För att hitta böcker på Högskolan Dalarnas bibliotek kan du titta här www.du.se/sv/bibliotek/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittar du en intressant bok skriver du ut och fyller i en fjärrlåneansökan som du sedan lämnar till gymnasiebibliotekarien.
(Har du problem att öppna pdf:en, byt webbläsare till Chrome.)

Blankett för fjärrlåneansökan Pdf, 165.3 kB.

Hur man skriver en uppsats - boktips

Här följer ett antal tips på böcker som tar upp hur man skriver en uppsats.

På hylla Aef

Gymnasiearbetet - en handbok, av Mats Andersson & Nils Etzler

Rapporter och uppsatser, av Jarl Backman

Så skriver du bättre tekniska rapporter, av Erik Walla

Uppsatsens inre liv, av Olle Tivenius

Uppsatshandboken, av Siv Strömquist

Så skriver du bättre tekniska rapporter, av Erik Walla

Teori i examensarbete - en vägledning för lärarstudenten, av Claes Nilholm

På hylla Bf

Forskningens hantverk av Inger Lindstedt

På hylla Dd

Från stoff till studie, av Rennstam

Introduktion till forskningsmetodik, av Judith Bell

Vetenskaplig metod, av Rolf Ejvegård

Vetenskaplig metod för projektarbete, av Rolf Ejvegård

Vetenskapsteori för nybörjare, av Torsten Thurén

Vetenskapsteori och forskningsmetodik, av Göran Wallén

På hylla O

Att forska, av Linus Hagström (red.)

Att tolka och förstå statistik, av Silje Bringstrand Fekjaer

Forskningshandboken, av Martyn Denscombe

Forskningsmetodik, av Idar Magne Holme

På hylla Oa

Att förstå svar, av Jan-Axel Kylén

Enkätboken, av Jan trost

Enkätmetodik, av Bentson 

Annika Jansdotter

Biblioteksansvarig

Telefon: 0243-740 41

E-post: annika.jansdotter@soltorgsgymnasiet.se