Borlänge kommuns logotyp

Soltorgsgymnasiet

Elevhälsan

På Soltorgsgymnasiet har vi ett elevhälsateam som består av skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare samt rektorer.

Elevhälsateamet ska fungera som ett stöd för våra elever, vårdnadshavare och lärare.

Vårt elevhälsateam

I Soltorgsgymnasiets elevhälsateam ingår följande personer och befattningar:

Catarina Linnteg, skolsköterska
Mats Wessberg, kurator
Hans Carlsson, rektor
Anita Brandt, biträdande rektor
Elin Skogholm, studie- och yrkesvägledare

Elevhälsateamets arbete

Elevhälsateamet träffas varje vecka för att gå igenom gemensamma frågor. Dessutom arbetar vi enskilt med alla elever utifrån våra respektive yrkesroller. Arbetet består bland annat av följande:

  • Aktualisera enskilda elevers studie- och skolsituation
  • Delta vid klasskonferenser
  • Spontana och inbokade elevsamtal
  • Arbeta med temadagar på skolan
  • Arbeta med skolans handlingsplaner för elever i studiesvårigheter, mobbning, droger och vid krishantering
  • Ha kontakt med andra skolor, socialförvaltning, psykiatri, ungdomsmottagning och andra utbildningsanordnare.

Kurator

Både elever och föräldrar är välkomna att ta kontakt med vår kurator, Mats Wessberg, för att få råd och stöd kring svårigheter som rör skolgång, anpassning till skolsituationen, framtidsfunderingar, personliga bekymmer eller kanske bara någon att prata med om det som händer i livet. Du kan ringa, skicka e-post eller söka upp vår kurator Mats i skolan. Kurator har också information kring frågor som rör CSN.

Mats Wessberg
E-post: mats.wessberg@soltorgsgymnasiet.se
Telefon: 0243-744 10 alt. 070-252 65 40

Skolsköterska

Catarina Linnteg är skolsköterska på Soltorgsgymnasiet. Du kan vända dig till vår skolsköterska i alla frågor som rör din hälsa och välbefinnande. Catarina förmedlar tider till vår skolläkare. 

Catarina Linnteg
E-post: catarina.linnteg@borlange.se
Telefon: 0243-748 05

Studie- och yrkesvägledare

Elin Skogholm är studie- och yrkesvägledare på Soltorgsgymnasiet. Hon kan hjälpa dig när du har frågor och funderingar kring dina studier och framtida utbildnings- eller yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning på Soltorgsgymnasiet

Elin Skogholm
E-post: elin.skogholm@borlange.se
Telefon: 0243-740 43