Borlänge kommuns logotyp

Soltorgsgymnasiet

Elevråd

Det är viktigt att elever känner att de har möjlighet att påverka sin skolgång och studiesituation. Via klassråd kan klassens frågor tas vidare till skolans elevråd.

På Soltorgsgymnasiet har alla klasser med jämna mellanrum klassråd där frågor rörande arbetsmiljö, lokaler och klassfrågor lyfts fram och diskuteras. De frågor som lyfts på klassråden kan sedan tas vidare till skolans elevråd.

I elevrådet sitter representanter från skolans samtliga klasser. Elevrådet träffas ungefär en gång i månaden och diskuterar aktuella frågor som rör skolan. Genom elevrådet har elever möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och även ha inflytande över sin skolgång. 

  • Ingen giltig användare vald.