Borlänge kommuns logotyp

Soltorgsgymnasiet

Frånvaroanmälan och ledighet

Närvaron i skolan är obligatorisk, även om gymnasiet är frivilligt. All frånvaro ska anmälas till skolan. 

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan ska göras av vårdnadshavare om eleven är under 18 år, medan myndig elev får göra anmälan själv. Anmälan görs till "Telefon24" som är Borlänge kommuns telefontjänst. Efter välkomstmeddelandet ombeds du att knappa in elevens personnummer med tio siffror. 

Tänk på att:

  • Frånvaroanmälan ska göras innan skoldagens början, om anmälan inkommer efter klockan 12.00 registreras anmälan först nästa skoldag. 
  • Frånvaroanmälan kan endast göras för en dag i taget.
  • Om eleven insjuknar under skoldagen måste mentor kontaktas personligen via e-post eller meddelande i mentors postfack. Alternativt meddela kurator eller skolsköterska.
  • Frånvaro på grund av tandläkarbesök, läkarbesök, halkkörning för körkort + riskutbildning uppkörning meddelas mentor innan besöket.

Anmäl sjukfrånvaro på telefonnummer: 0515-436 23

Kontrollera den totala frånvaron

Vårdnadshavare till omyndiga elever - och myndiga elever - kan anmäla och kontrollera den totala frånvaron genom Skola24:s föräldrakonto. Meddelande om elevens frånvaro skickas via e-post eller sms efter första frånvarotillfället. Be mentor om blankett för att få tillgång till tjänsten. Ifylld blankett lämnas åter till mentor.

Olovlig frånvaro och annan längre frånvaro kan innebära reducerat studiemedel.

Ledighet

Ledighet för högst 3 dagar i följd och sammanlagt 6 dagar per läsår beviljas av mentor. Ledighet därutöver beviljas endast av rektor.

Ansökan om ledighet görs senast två veckor i förväg. Individuell prövning sker av alla ledighetsansökningar. Ledighet beviljas inte vid i förväg schemalagda prov eller nationella prov.