Borlänge kommun

Läxhjälp

För oss är det viktigt att erbjuda elever alla de bästa förutsättningarna för att prestera så bra som möjligt. Läxhjälpen är ett sätt vi gör det på.

Soltorgsgymnasiet erbjuder alla elever läxhjälp mellan 15.00 - 17.00 från måndag till torsdag. Då finns behörig lärare på plats för att hjälpa till.

Det brukar vara ett uppskattat stöd i främst matematik och fysik där tempot bitvis kan vara högt, för "vi sänker inte ribban, vi hjälper dig över den."

Vi bjuder även på fika under läxhjälpen.