Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Är elev

Hur sjukanmäler man sig? Vad gäller för ledighet utöver loven? När har jag APL? Detta och annat du som elev kan undra över hittar du via länkarna här nedanför.

APL-tider

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i alla våra yrkesutbildningar. Under gymnasietiden ska våra elever sammanlagt vara ute på företag för APL/praktik under minst 15 veckor.

Bibliotek

Hushagsgymnasiets bibliotek ligger på skolans nedervåning. Hit är du välkommen för att låna eller läsa böcker och tidningar, söka information eller jobba med skolarbeten.

Blanketter

Ledighetsansökan, ansökan om inloggning i frånvarosystemet Skola 24, samt andra blanketter, hittar du här.

Elevhälsa

Elevhälsan består av kurator, skolsköterska och speciallärare. Personalen inom elevhälsan finns på skolan som stöd för elever och föräldrar/vårdnadshavare, men också för skolledning och undervisande personal.

Elevinformation "ABC"

Elevinformation "ABC" ger kortfattad information om allt ifrån vad som gäller vid lån av dator under skoltiden till vad som ingår i skolans egen klassiker.

Hjälp med studierna

Behöver du hjälp med studierna utanför den ordinarie undervisningen? Här nedanför kan du läsa om några alternativ.

Läsårstider, lov och ledighet

Läsårstiderna är gemensamma för hela Borlänge gymnasieskola. För ledighet utöver loven måste särskild ansökan göras och lämnas till mentor eller rektor.

Schema

Aktuella scheman för klasser, enskilda elever och lärare finns på webben. Som elev är det alltid ditt personliga elevschema du bör titta på, i och med att inte alla elever i en klass läser samma kurser.

Sjukanmälan

Vid sjukdom ska sjukanmälan göras före klockan 08:00 på morgonen.

Studie- och yrkesvägledning

Skolans studie- och yrkesvägledare arbetar med att vägleda dig som elev i frågor som rör utbildning, arbete och framtidsplaner.

Sidan senast uppdaterad