Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

APL-tider

APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i alla våra yrkesutbildningar. Under gymnasietiden ska våra elever sammanlagt vara ute på företag för APL/praktik under minst 15 veckor.

Från och med årskurs 2 har du APL i perioder - antingen blockvis ett antal veckor åt gången, eller "rullande", vilket innebär att du är ute på företag ett par dagar per vecka under större delen av läsåret.

APL-tider, läsåret 2019-2020

BAANL2:
vecka 37-39 samt
vecka 18-23

BAANL3:
vecka 36-41 samt
vecka 20-23

BAHUS2: 
rullande måndag och tisdag 

BAHUS3:
rullande torsdag och fredag

BAMAL3:
vecka 37-41 samt
vecka 18-23

BAMAR2:
vecka 37-39 samt
vecka 18-23

BAMAR3:
vecka 36-41 samt
vecka 20-23

INPRK2, INSVE2:
vecka 45-48 samt
vecka 12-15

INPRK3, INSVE3:
vecka 37-40 samt
vecka 6-8 och 20-23

RLBAG2, RLKOK2:
vecka 45-47 samt
vecka 11-15

RLBAG3, RLKOK3:
vecka 37-41 samt
vecka 5-10

VFVVS2:
vecka 45-48 samt
vecka 12-15

VFVVS3:
vecka 37-41 samt 
vecka 19-23   

Sidan senast uppdaterad