Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Bibliotek

Hushagsgymnasiets bibliotek ligger på skolans nedervåning. Hit är du välkommen för att låna eller läsa böcker och tidningar, söka information eller jobba med skolarbeten.

Som elev på skolan kan du låna böcker både på Hushagsgymnasiet och i det mindre biblioteket på Erikslundsgymnasiet. 

Legimus talböcker 

Om du har dyslexi eller någon annan typ av funktionshinder som gör det svårt för dig att läsa vanliga, tryckta böcker, har du rätt att låna talböcker från MTM:s digitala bibliotek, Legimus. Förkortningen MTM står för Myndigheten för tillgängliga medier.

På skolbiblioteket kan du få hjälp att skapa ett eget inloggningskonto i Legimus. I samband med detta går man igenom och godkänner ett avtal som bevis på  att man förstått vilka regler som gäller vid egen nedladdning. Ett avtal med målsmans namnteckning krävs om du är under 18 år. Mer information om MTM och Legimus kan du få via länkarna nedan.

Sidan senast uppdaterad