Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Skolkurator
Sara Johansson
0243-748 53
Skolsköterska
Tina Hedin
0243-744 88
Specialpedagog
Patrik Unné
070-243 64 39
Speciallärare - matematik/naturkunskap
Nils-Erik Eriksson
072-249 63 94
Dela sidan på sociala medier
Rött hjärta i öppen hand

Elevhälsa

Elevhälsan består av kurator, skolsköterska och speciallärare. Personalen inom elevhälsan finns på skolan som stöd för elever och föräldrar/vårdnadshavare, men också för skolledning och undervisande personal.

Varje vecka träffas ett elevhälsateam för att lyfta och arbeta med gemensamma frågeställningar. I elevhälsateamet ingår förutom kurator, skolsköterska och speciallärare även studie- och yrkesvägledare samt rektor.

Kurator

Sara Johansson är kurator på Hushagsgymnasiet.

Både elever och föräldrar är välkomna att ta kontakt med vår kurator för att få råd och stöd med svårigheter som rör skolgång, anpassning till skolsituationen eller personliga bekymmer. En annan anledning till kontakt kan vara att man bara behöver någon att prata med. Det går bra att ringa, skicka e-post eller söka upp Sara i skolan.

Skolsköterska

Tina Hedin är skolsköterska på Hushagsgymnasiet.

Skolsköterskan ger råd och stöd i frågor som rör hälsan, genomför hälsosamtal i årskurs 1 samt vid behov och genomför riktade hälsokontroller. I arbetet ingår även att utföra enklare sjukvårdsinsatser och delta i samverkansgrupper som exempelvis elevhälsoteamet.

Specialpedagog

Patrik Unné är specialpedagog på Hushagsgymnasiet.

Specialpedagogen arbetar främst stödjande gentemot lärare och elever med syftet att eleverna ska nå längre i sin kunskapsutveckling. En annan arbetsuppgift är att arbeta med skolutveckling i stort och genom olika projekt hjälpa till att höja lärarnas kompetens i specialpedagogiska frågor.

Speciallärare

Nils-Erik Eriksson är speciallärare på Hushagsgymnasiet, med inriktning främst mot matematik.

Speciallärare arbetar individinriktat med den enskilda eleven genom exempelvis fär­dig­hetsträning i matematik, svenska eller engelska, men kan även hjälpa till genom handledning av lärare i ämnet.

Sidan senast uppdaterad