Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Skolkurator
Sara Johansson
0243-748 53
Dela sidan på sociala medier

Plugga klart

Hushags- och Erikslundsgymnasiet medverkar i det länsövergripande projektet "Plugga klart", vars huvudmål är att få fler elever att lyckas med sina studier och därmed minska studieavbrotten.

Vad är Plugga klart?

Plugga klart är ett projekt som startade år 2016 med stöd av Europeiska socialfonden. Syftet med projektet är att stödja utvecklingsarbetet på deltagande skolor för att i förlängningen få fler elever att lyckas med sina studier och minska studieavbrotten.

Projektet ägs och leds av Region Dalarna och pågår till december 2018. Cirka 25 skolor spridda över 14 kommuner deltar i projektet. Hushagsgymnasiet och Erikslundsgymnasiet är två av dessa skolor.

Två delprojekt - Plugga klart 1 och Plugga klart 2

Projektet består egentligen av två delar; Plugga klart 1 och Plugga klart 2, där Plugga klart 1 innebär  kompetensutveckling för skolans personal. Mycket handlar däri om att   tillsammans reflektera, diskutera och arbeta fram ett tydligt, gemensamt förhållningssätt och bemötande gentemot varandra och skolans elever.

Plugga klart 2 fokuserar på att erbjuda konkreta insatser till eleverna. Skolan ska genom projektet aktivt stödja de elever som är i riskzonen för att avbryta sina studier. På Hushags- och Erikslundsgymnasiet får eleverna som deltar i projektet hjälp med en personlig anpassning av studiegången. Hushagsgymnasiets socionom tillika skolkurator har en samordnande roll kring elevens studiesituaion och hjälper också berörda elever genom motiverande samtal samt uppstrukturering och planering av studierna.

Sidan senast uppdaterad