Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

Elever inom Bygg- och anläggningsprogrammet kan, efter första terminen, välja mellan inriktningarna anläggningsfordon, husbyggnad, mark och anläggning samt måleri.

Under första terminen på gymnasiet får våra elever prova alla inriktningar för att sedan lättare kunna avgöra vad som passar och intresserar dem mest. Denna introduktion ger dem också ett helhetsperspektiv och en förståelse för de olika yrkesgrupper som finns på en byggplats. Eleverna påbörjar den inriktning de valt och kommit in på under vårterminen i årskurs 1.

Här nedanför följer kortfattad information om de olika programinriktningarna samt exempel på yrken som de kan leda till.

Anläggningsfordon

Inom inriktningen anläggningsfordon ligger fokus på ämnet anläggningsförare. Som elev får du kunskap om olika typer av jordförflyttande anläggningsmaskiner och deras utrustning, samt hur de hanteras. Du får också kunskaper om olika typer av anläggningsarbeten samt om körteknik, trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

Yrkesutgång:
- Anläggningsmaskinförare

Husbyggnad

Inom inriktningen husbyggnad får du både teoretiska och praktiska kunskaper i nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och andra lokaler. Du får också lära dig om byggen av broar och andra anläggningskonstruktioner.

Exempel på yrkesutgångar:
- Golvläggare
- Murare
- Snickare
- Ställningsbyggare
- Träarbetare

Mark och anläggning -
Järnvägsteknik (riksrekryterande)

Järnvägstekniker arbetar med all slags järnväg, från moderna snabbtågsspår med helsvetsad räls till industrispår för riktigt tung trafik. Arbetsuppgifter som bangårds- och spårbyggnationer, revision och underhållsarbete, besiktning av järnvägsanläggningar, rälssmörjning, byggnationer och inläggning av spårväxlar, spårsvetsning samt spårjustering och spårgeometri.

Yrkesutgång:
- Järnvägstekniker

Uppdragsutbildning för motorsåg och röjsåg

Elever inom inriktningen Mark och anläggning får i årskurs 3 även utbildning för motorsåg och röjsåg, vilken dessutom erbjuds som uppdragsutbildning för intressenter utanför gymnasieskolan.

Läs mer om motor- och röjsågsutbildningen här

Måleri

Inriktningen måleri ger kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt kunskaper om färgernas estetiska och skyddande värden.

Exempel på yrke:
- Byggnadsmålare

Sidan senast uppdaterad