Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Är elev

Hur gör man sjukanmälan? Vilken hjälp med studierna kan jag få på skolan? När är det påsklov? Gå vidare för att få svar på dessa och andra frågor.

APL-tider

På våra yrkesprogram ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) som en viktig del av utbildningen. I årskurs 2 och 3 är du som regel ute på företag minst två dagar i veckan under större delen av läsåret.

Bibliotek

Erikslundsgymnasiets bibliotek ligger en trappa upp från huvudentrén. Hit är du som elev välkommen för att låna böcker, söka information eller läsa tidskrifter.

Blanketter

Här hittar du bland annat blanketter för ansökan om ledighet och för  inloggning i frånvarosystemet Skola 24.

Elevhälsa

Elevhälsan består av kurator, skolsköterska och speciallärare och finns på skolan som stöd för elever och deras vårdnadshavare, men också för skolledning och undervisande personal.

Elevinformation "ABC"

Elevinformation "ABC" ger dig kortfattad information om allt ifrån vad som gäller vid lån av dator under skoltiden till vad som ingår i skolans egen klassiker.

Hjälp med studierna

Här kan du läsa mer om några möjligheter till hjälp med studierna på Erikslundsgymnasiet.

Läsårstider, lov och ledighet

Läsårstiderna är gemensamma för hela Borlänge gymnasieskola. För ledighet utöver loven måste särskild ansökan göras och lämnas till mentor eller rektor.

Schema

Aktuella scheman för klasser, enskilda elever och lärare finns på webben. Som elev ar det bäst att titta på sitt personliga schema eftersom alla elever i en klass inte alltid läser samma kurser.

Sjukanmälan

Vid sjukdom ska sjukanmälan göras före klockan 08:00 på morgonen.

Studie- och yrkesvägledning

Frågor som rör framtidsplaner, inriktnings- och individuella val, omval inom gymnasieskolan, studiesituation, utbildningsvägar och yrkesval - detta är sådant skolans studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med.

Sidan senast uppdaterad